1.12

ЛУКОВСЬКІЙ О.І., ПУСТОВОЙТОВ М.О.

Внесок Інституту математики НАН України в науку про космос

Мова статті: українська

Піонерські спроби побудови сучасної картини Всесвіту, в якій крім сил тяжіння діють електромагнітні сили, були зроблені в Інституті математики Української академії наук: в 1920-х роках академік Д.О. Граве з учнями провів дослідження впливу електричних і магнітних сил на рух планет Сонячної системи. Створена при цьому математична модель дозволила отримати якісне пояснення відхилень між розрахунками за законом Ньютона і експериментальними даними. Було введено поняття області в навколоземному просторі, де відбувається взаємодія сонячного вітру з геомагнітним полем. На початку 1960-х рр. за допомогою космічних апаратів ця область була відкрита і отримала назву «магнітосфера». Стаття містить розповідь про результати цих маловідомих досліджень.

Ключові слова: фізика космосу, закон тяжіння Ньютона, проблема трьох тіл, перигелій Меркурія, сонячний вітер, математична модель Сонячної системи, космічна електродинаміка, магнітогідродинаміка, дослідження космічними апаратами.

Повний текст (PDF)