1.6

ЛОБУНЕЦЬ Л.Г.

Результати моніторингу наукових досліджень в установах Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України за 2010—2015 рр.

Мова статті: українська

Результати моніторингу завершених наукових досліджень в установах Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України за 1995–2015 рр. наведено за 10 напрямами досліджень в порівнянні з попередніми періодами за показниками тематики досліджень, обсягу фінансування, кількості публікацій. Джерелом даних для моніторингу є звіти наукових установ Відділення. Основним завданням моніторингу є збирання та класифікація інформації, необхідної для вироблення прийнятних критеріїв оцінювання результатів досліджень в установах НАН України та проведення аналізу їх змін за досліджуваний період. Моніторинг показав, що скорочення фінансування досліджень призвело до зменшення кількості виконуваних наукових тем, але поки що не вплинуло на ефективність досліджень за показником кількості наукових публікацій.

Ключові слова: моніторинг, Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, напрям досліджень, фінансування, публікації.

Повний текст (PDF)