1.5

ЖУКОВИЧ І.А.

Інновації в туризмі: основні теоретичні та практичні аспекти

Мова статті: українська

Незважаючи на визнану важливість інновацій як ключового фактора, що забезпечує розвиток окремих підприємств та країни в цілому, деякі основні аспекти інноваційної діяльності в туристичній індустрії залишаються недостатньо дослідженими та потребують уточнення. У статті розглянуто погляди різних науковців на визначення терміна «інновації в туризмі», підходи до класифікації інновацій та оцінювання інноваційної діяльності підприємств з точки зору можливості їх використання в індустрії туризму. Проведений автором аналіз літературних джерел дозволив сформулювати особливості інновацій у туризмі, що пов’язані з їх сервісним характером та спрямованістю на вдосконалення взаємодії зі споживачем з метою максимального задоволення його потреб, а також визначити їх роль у підвищенні конкурентоспроможності підприємств індустрії туризму.

Ключові слова: інновації, туризм, індустрія туризму, інновації в туризмі, інноваційна діяльність у туризмі, бенчмаркинг, інноваційне обстеження Європейського Союзу.

Повний текст (PDF)