1.6

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ НАУЦІ І ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

O.С. ПОПОВИЧ
https://orcid.org/0000-0001-5906-8358
Л.В. РИЖКО
https://orcid.org/0000-0003-0967-5621

Nauka naukozn. 2022, 1(115): 88—104
https://doi.org/10.15407/sofs2022.01.088

Рубрика: Актуальні проблеми сучасної науки
Мова: Українська
Анотація: На основі аналізу результатів соціологічних опитувань учених, проведених фондом Wellcome Trust, ідей, на яких ґрунтуються ініціативи Президентського комітету радників з науки і технологій США, стану наукової сфери в Україні показано, що виклики сучасній науці (тотальна комерціалізація, бюрократизація, втрата академічних свобод, невідповідне кадрове забезпечення, проблема розуміння науки суспільством, загроза втрати сприйняття наукової істини як загальнолюдської цінності) набули глобального характеру.

Подолання цих викликів можливе через організаційне об’єднання теоретичних (фундаментальних) і прикладних досліджень у цільові програми наукових досліджень та реалізацію принципів соціальної держави.

Обґрунтовано, що директивна форма управління, характерна для дисциплінарної організації досліджень, у міждисциплінарних і трансдисциплінарних дослідженнях має доповнюватися мережевими формами організації та управлінням модераторного типу. Особливого значення набувають питання кадрового забезпечення наукової діяльності. В умовах комерціалізації науки виникло таке явище, як тимчасові робочі місця чи фрілансерство в науці, а з ним і невпевненість у стабільності працевлаштування. Наведено приклади підходу до цих проблем у НАН України та зроблено висновок, що суспільство через владні структури має стимулювати створення комфортних умов праці вчених, особливо молодого покоління.

Розв’язання проблем сучасної науки значною мірою залежить від її сприйняття суспільством, тому необхідно активізувати усі форми комунікації між ними. Провідна роль тут належить ученим, їх вмінню доступно і переконливо інформувати широкий загал про наукові здобутки та їхнє соціокультурне значення.

Успішному подоланню викликів науці в Україні, розвитку теоретичних і прикладних досліджень на рівні вищих світових стандартів сприятиме створення спеціалізованого державного органу управління наукою — Міністерства науки України. Його функції доцільно надати Президії НАН України, яка має великий досвід успішного керівництва наукою.

Ключові слова: фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, дослідницька культура, НАН України, Науково-технічна рада НАН України.

Список літератури

 1. Бок Д. Университеты в условиях рынка. Коммерциализация высшего образования. Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. 224 с.
 2. Флорида Р. Homo creatives. Як новий клас завойовує світ. Київ: Наш формат, 2018. 432 с.
 3. Коллини С. Зачем нужны университеты? Пер. с англ. под науч. ред. А. Смирнова. Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2016. 264 с.
 4. Hessels L., Lente H. van. Re-thinking new knowledge production: a literature review and a research agenda. Research Policy. 2008. No. 37. P. 740—760. https://doi.org/10.1016/j.respol.2008.01.008
 5. Macfarlane B., Cheng M. Communism, Universalism and Disinterestedness: Re-examining Contemporary Support among Academics for Merton’s Scientific Norms. Journal of Academic Ethics. January 2008. URL: https://www.researchgate.net/publication/226596731 (дата звернення: 13.01.2022).
 6. Ziman J. Real Science: What It is, and What It Means. Cambridge University Press, Cambridge, 2000. 330 p. https://doi.org/10.1017/CBO9780511541391
 7. Braben D.W. Scientific Freedom: The Elixir of Civilization Hardcover. Stripe Press, 2020. 256 p.
 8. ПоповичЗ.О. Нові аспекти в політиці адміністрації США щодо науки і технологій. Наукатанаукознавство. 2021. № 2. С. 100—102.
 9. ПоповичО.С., Костриця О.П. Прогнозні оцінки еволюції вікової структури і чисельності дослідників в Україні на найближче десятиріччя. Наука та наукознавство. 2017. № 1. С. 48—59. https://doi.org/10.15407/sofs2017.01.048
 10. Попович О.С., Костриця О.П. Оцінка можливостей відновлення кадрового потенціалу. Вісник НАН України. 2018. № 3. С. 67—72. https://doi.org/10.15407/visn2018.03.067
 11. Костриця О.П. Оцінка достовірності прогнозу еволюції кадрового потенціалу української науки, здійсненого ендогенним методом прогнозування. Наука та наукознавство. 2021. № 1 (111). С. 33—43. https://doi.org/10.15407/sofs2021.01.033
 12. Локтєв В.М. Чи має фундаментальна наука незалежний статус в Україні? Вісник НАН України. 2021. № 6. С. 52—58. https://doi.org/10.15407/visn2021.06.052
 13. Reducing the precarity of academic research careers. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers. 2021. No. 113. OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/23074957
 14. Пособие по общественным связям в науке и технологиях / Под ред. М. Букки и Б. Тренча. Москва: Альпина нон-фикшн, 2018. 592 с.

Повний текст (PDF)