1.7

КОСТЕНКО Л.И., СИМОНЕНКО Т.В., ГРАЧЕВ О.А., РИБАЧУК В.П.

Бібліометріка вітчизняної науки: можливості та обмеження прикладного використання web-системи Google Scholar

Мова статті: російська

Проаналізовано методологічні принципи і можливості аналітичного інструментарію наукометричної платформи Google Scholar і створеної з її використанням вітчизняної інформаційно-аналітичної системи «Бібліометріка української науки». Досвід практичного використання цих систем підтверджує методологічну обґрунтованість і про дук тивність реалізованої в них базової концепції бібліометричних портретів вчених і профілів дослідницьких колективів й наукових напрямків. Розглянуто фактори, що впливають на рівень достовірності отриманих аналітичних оцінок. Підкреслено, що використання їх при прийнятті управлінських рішень вимагає обов’язкового експертного аналізу результатів з урахуванням ступеня повноти презентабельності і, відповідно, коректності даних. Аналіз переваг і обмежень прикладного використання цих систем особливо важливий при створенні і використанні інтегрованих аналітико-інформаційних бібліо метричних систем, наприклад в рамках Міжнародної асоціації академій наук.

Ключевые слова: наукометрія, бібліометрія, інформаційно-аналітичні системи, Scirus, Google Schcolar, бібліометрика української науки, бібліометричні профілі, публікаційна активність, вікова фазова динаміка наукової діяльності вченого, цитування, результа тивність наукової діяльності, експертний аналіз, інтероперабельні системи.

Повний текст (PDF)