1.7

БІБЛІОМЕТРИКА ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ: МОЖЛИВОСТІ І ОБМЕЖЕННЯ ПРИКЛАДНОГО ВИКОРИСТАННЯ WEB-СИСТЕМИ GOOGLE SCHOLAR

Л.Й. КОСТЕНКО
https://orcid.org/0000-0001-7629-1228,
T.В. СИМОНЕНКО
https://orcid.org/0000-0003-4188-8280,
O.О. ГРАЧЕВ
https://orcid.org/0000-0002-3980-2890,
В.П. РИБАЧУК
https://orcid.org/0000-0002-4614-2763

Nauka naukozn. 2017, 3(97):  87-96
https://doi.org/10.15407/sofs2017.03.087

Рубрика: Наукометрія
Мова: Російська
Анотація: Проаналізовано методологічні принципи і можливості аналітичного інструментарію наукометричної платформи Google Scholar і створеної з її використанням вітчизняної інформаційно-аналітичної системи «Бібліометріка української науки». Досвід практичного використання цих систем підтверджує методологічну обґрунтованість і продуктивність реалізованої в них базової концепції бібліометричних портретів вчених і профілів дослідницьких колективів й наукових напрямків. Розглянуто фактори, що впливають на рівень достовірності отриманих аналітичних оцінок. Підкреслено, що використання їх при прийнятті управлінських рішень вимагає обов’язкового експертного аналізу результатів з урахуванням ступеня повноти презентабельності і, відповідно, коректності даних. Аналіз переваг і обмежень прикладного використання цих систем особливо важливий при створенні і використанні інтегрованих аналітико-інформаційних бібліометричних систем, наприклад в рамках Міжнародної асоціації академій наук.

Ключові слова: наукометрія, бібліометрія, інформаційно-аналітичні системи, Scirus, Google Schcolar, бібліометрика української науки, бібліометричні профілі, публікаційна активність, вікова фазова динаміка наукової діяльності вченого, цитування, результативність наукової діяльності, експертний аналіз, інтероперабельні системи.

Список літератури

 1. Симоненко Т.В. Глобальна бібліометрика: концептуальна модель. Вісн. Кн. палати України. 2016. № 6. С. 12—14.
 2. Соловяненко Д. Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Scіence та ScіVerse Scopus. Бібліотечний вісн. 2012. № 1. С. 6—21.
 3. Web of Science [Electronic resource]. Electronic data. URL: http://thomsonreuters.com/ products_services/ science/ science_products/a–z/web_of_science/
 4. Scopus [Electronic resource]. Electronic data. URL: http:// www.scopus.com
 5. Google Scholar [Electronic resource]. URL: http://scholar.google.com.ua/
 6. Копанєва Є.О. Національні індекси наукового цитування. Бібліотечний вісн. 2012. № 4. С. 29—35.
 7. Büsel K., Brugner Ph., Yegorov I., Rybachuk V. Key trends in co-publication activities of Ukrainian and the EU scientists in 2003—2013. Economie si Sociologi. Categoria B. 2015. № 2. P. 143—148.
 8. Tompson, S.R. Electronic Resources Reviews: Scirus — for Scientific Information [Elect ronic resource]. Issues in Science and Technology Librarianship. Winter 2007. DOI: 10.5062/ F47M05W6. URL: http://www.istl.org/07-winter/electronic3.html
 9. Scirus has retired. Elsevier, Nitherland. 2014. URL: http://www.sciencedirect.com/scirus/
 10. Rybachuk V., Quist G. Classification of Individual Age-Phase Dynamics Profiles of Researchers’ Scientific Activity. Наука та наукознавство. 2013. № 3. P. 55—62.
 11. Rankings of Scientists [Electronic resource]. Electronic data. URL: http://webometrics. info/en/node/116.
 12. Бібліометрикаукраїнськоїнауки [Електронийресурс]. URL: http://www.nbuviap.gov. ua/bpnu/
 13. Malitsky B.A. et al. National Academy of Sciences of Ukraine: scientometric and statistical analysis of effectiveness of scientific potential. Ed.-in-chief V.L. Bogdanov. Kyiv, 2016. 228 p.
 14. РибачукВ.П., ГрачовО.О., КухтенкоТ.О., ВіденінаН.Г. Допитаннящодовизначеннязагальнихтаособливихбібліометричниххарактеристикнауковоїдіяльностівчених. Наука та наукознавство. 2005. № 4. Додаток. С. 105—112.
 15. Костенко Л.И. та ін. Конвергенция библиометрических проектов. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. 2016. Вып. 13. С.30—38.
 16. Онищенко А.С. Библиотечное межакадемическое сотрудничество: опыт и проблемы. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. 2017. Вып. 14. С. 7—14.
 17. Костенко Л.И., Симоненко Т.В., Рыбачук В.П. Библиометрия в развитии коммуникаций Международной ассоциации академий наук. Библиотеки националь ных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. 2017. Вып. 14. С. 27—34.

Повний текст (PDF)