1.8

ІСТОРІЯ НОТАРІАТУ В АЗЕРБАЙДЖАНІ (ХІХ СТОЛІТТЯ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

З. МАМЕДОВ

Nauka naukozn. 2018, 3(101): 105-117
https://doi.org/10.15407/sofs2018.03.105

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Російська
Анотація: Історія нотаріату в Азербайджані, розглянута в статті, охоплює два періоди: перебування Азербайджану в складі Російської імперії та Азербайджанську Демократичну Республіку. Показано, що після входження Азербайджану до складу Росії правові норми, пов’язані з нотаріатом, поступово стали розвиватися на базі російського законодавства. Документальні дані про розвиток нотаріату в Азербайджані ілюструють дію на його території Зводу цивільних законів Російської імперії, що набув чинності в 1833 році, а також результати судової реформи 1864 року в Російській імперії, яка призвела до заснування посади нотаріуса і відкриття приватних нотаріальних контор. На документальних прикладах із діяльності нотаріату в Азербайджанській Демократичній Республіці продемонстровано важливе місце майнових відносин і соціально-економічних питань у той період.

Ключові слова: нотаріат, нотаріальні дії, нотаріальний акт, окружний суд, сільський суд, Азербайджанська Демократична Республіка.

Список літератури

 1. Центральный государственный исторический архив Азербайджанской Республики. Ф. 171, оп. 1, д. 2, л. 1—21.
 2. Центральный государственный исторический архив Азербайджанской Республики. Ф. 171, оп. 1, д. 6, л. 1—6.
 3. Центральный государственный исторический архив Азербайджанской Республики. Ф. 171, оп. 1, д. 3, л. 1—18.
 4. Центральный государственный исторический архив Азербайджанской Республики. Ф. 165, оп. 1, д. 504, л. 1—20.
 5. Центральный государственный исторический архив Азербайджанской Республики. Ф. 165, оп. 1, д. 36, л. 1—159.
 6. Плетнев М.Ю. Нотариат: учеб. пособие. М.: Экзамен, 2006. 254 c.
 7. Центральный государственный исторический архив Азербайджанской Республики. Ф. 451, оп. 1, д. 55, л. 1—44.
 8. Центральный государственный исторический архив Азербайджанской Республики. Ф.190, оп. 2, д. 2, л.1-2
 9. Центральный государственный исторический архив Азербайджанской Республики. Ф. 186, оп. 2, д. 1, л. 1—32.
 10. Центральный государственный исторический архив Азербайджанской Республики. Ф. 552, оп. 1, д. 25, л. 1—4.
 11. Центральный государственный исторический архив Азербайджанской Республики. Ф. 451, оп. 1, д. 366, л. 1—71.
 12. Центральный государственный исторический архив Азербайджанской Республики. Ф. 2787, оп. 1, д. 1169, л. 1—18.

Повний текст (PDF)