1.8

МАМЕДОВ З.

Історія нотаріату в Азербайджані (XIX століття – початок ХХ століття)

Мова статті: російська

Історія нотаріату в Азербайджані, розглянута в статті, охоплює два періоди: перебуван ня
Азербайджану в складі Російської імперії та Азербайджанську Демократичну Республіку.
Показано, що після входження Азербайджану до складу Росії правові норми, пов’язані з
нотаріатом, поступово стали розвиватися на базі російського законодавства. Документальні дані про розвиток нотаріату в Азербайджані ілюструють дію на його території Зводу цивільних законів Російської імперії, що набув чинності в 1833 році, а також результати судової реформи 1864 року в Російській імперії, яка призвела до заснування посади
нотаріуса і відкриття приватних нотаріальних контор. На документальних прикладах із
діяльності нотаріату в Азербайджанській Демократичній Республіці продемонстровано
важливе місце майнових відносин і соціально-економічних питань у той період.

Ключові слова: нотаріат, нотаріальні дії, нотаріальний акт, окружний суд, сільський суд,
Азербайджанська Демократична Республіка.

Повний текст (PDF)