1.6

ЗМІНИ У СТРУКТУРІ ДОСЛІДНИКІВ НАН УКРАЇНИ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ. Частина I

I.О. БУЛКІН
https://orcid.org/0000-0002-4674-2355

Nauka naukozn. 2017, 3(97): 74-86
https://doi.org/10.15407/sofs2017.03.074

Рубрика: Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу
Мова: Російська
Анотація: Стаття продовжує дискусію щодо напрямів оптимізації вікової структури кадрового потенціалу НАН України і присвячена гендерному аспекту. Розглянуто варіацію значень співвідношення чисельності чоловіків і жінок серед дослідників як для НАН України у цілому, так і за групами наук у 2006—2015 роках у проекції на вікову структуру дослідників. Аналіз, що базується на даних Державної служби статистики України, виявив, що чисельність дослідників-чоловіків у НАН України у порівнянні з дослідниками-жінками скорочується випереджальними темпами, при цьому віковий профіль дослідників-жінок, особливо у гуманітарних та соціальних науках, є набагато краще збалансованим. Саме завдяки дослідникам-жінкам згладжується надмірний перекіс у бік старших вікових груп у галузі природничих, технічних і соціальних наук, який виник внаслідок багаторічної консервації чоловічого кадрового потенціалу. Розгляд масиву наукових організацій НАН України показав фактичну неефективність реалізованої кадрової політики стосовно дослідників-чоловіків молодшого та середнього поколінь як потенційної рушійної сили для її якісного оновлення.

Ключові слова: Національна академія наук України, вікова група, розподіл, дослідники-чоловіки, дослідники-жінки, співвідношення, абсолютна і відносна демаскулінізація, літні дослідники.

Список літератури

  1. Вейнингер О. Пол и характер. М.: «Латард», 1997. 358 с.
  2. Захарова Е.Ю., Порш Л.А. Феминизация российского образования: этапы становления [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/feminizatsiya-ros siyskogo-obrazovaniya-etapy-stanovleniya.
  3. Сайт статистической службы Европейского союза [Электронный ресурс]. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database/science,technology and digital society

Повний текст (PDF)