РЕДАКЦІЙНА РАДА

 

БОГДАНОВ В’ячеслав Леонідович

академік НАН України, доктор фізико-математичних наук,

головний учений секретар НАН України

e-mail: Bogdanov@nas.gov.ua

 

ЯЦКІВ Ярослав Степанович

академік НАН України, доктор фізико-математичних наук,

голова науково-видавничої ради НАН України

e-mail: yatskiv@nas.gov.ua

 

БАТУРИН Юрій Михайлович

член-кореспондент РАН, професор МДУ імені М.В. Ломоносова, доктор юридичних наук, головний науковий співробітник Федеральної державної бюджетної установи науки «Інститут історії природознавства і техніки імені С.І. Вавілова РАН», Росія;

e-mail: baturin@ihst.ru

 

МАЛІЦЬКИЙ Борис Антонович

доктор економічних наук, професор, директор ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

e-mail: malitsky@nas.gov.ua

 

ХРАМОВ Юрій Олексійович

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

e-mail: fenixprint@ukr.net

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 

Головний редактор:

МАЛІЦЬКИЙ Борис Антонович

доктор економічних наук, професор,

директор ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

 

Заступники головного редактора:

СОЛОВЙОВ В’ячеслав Павлович

доктор економічних наук, професор,

заступник директора та завідувач відділу ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

e-mail: solovyov@nas.gov.ua, solovyov.vp@gmail.com

ХРАМОВ Юрій Олексійович

доктор фізико-математичних наук, професор,

завідувач відділу ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

 

Відповідальний секретар:

ВЕЛЕНТЕЙЧИК Тетяна Миколаївна

науковий співробітник,

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

e-mail: velenteychik@nas.gov.ua, velent@ukr.net

 

ВІТЯЗЬ Петро Олександрович

академік НАН Білорусі, доктор технічних наук, професор

голова консультативної ради з питань охорони інтелектуальної власності  та передачі технологій при Міжнародній асоціації академій наук (МААН)

e-mail: vitiaz@presidium.bas-net.by

 

ГОЛОВАТЮК Василь Михайлович

доктор економічних наук, провідний науковий співробітник

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

e-mail: golovatyuk.vm@gmail.com

 

ГРАЧЕВ Олег Олексійович

кандидат технічних наук, завідувач відділу

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

e-mail: grachov@nas.gov.ua

 

ГУВЕН Вей

доктор економічних наук,

віце-президент Академії наук провінції Дзянсі (Китай)

e-mail: chillqq2011@hotmail.com

 

ЄГОРОВ Ігор Юрійович

член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук,

завідувач відділу ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;

член Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій при Кабінеті Міністрів України

e-mail: igor.yegoroff@gmail.com, igor_yegorov1@ukr.net

 

ЗОУ Ю

доктор економічних наук,

директор Інституту науково-технологічних стратегій Академії наук провінції Дзянсі (Китай)

e-mail: chillqq2011@hotmail.com

 

ІСАКОВА Ніна Борисівна

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

e-mail: isakova@nas.gov.ua, nbisakova1@gmail.com

 

КАВУНЕНКО Лідія Пилипівна

кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

e-mail: kavunenko@nas.gov.ua, lkavunenko@gmail.com

 

ЛИТВИНКО Алла Степанівна

доктор історичних наук, провідний науковий співробітник

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М .Доброва НАН України»

e-mail: litvinko@ukr.net

 

МЕХ Олег Андрійович

доктор економічних наук, професор, завідувач відділу

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

e-mail: oamekh@ukr.net

 

ОНОПРІЄНКО Валентин Іванович

доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

e-mail: valonopr@gmail.com

 

ПОПОВИЧ Олександр Сергійович

доктор економічних наук, головний науковий співробітник

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

e-mail: olexandr.popovych@gmail.com

 

РАДОШЕВИЧ Славо

доктор економічних наук, професор,

заступник директора Школи російських та східноєвропейських досліджень Університетського коледжу Лондона, Великобританія

e-mail: s.radosevic@ucl.ac.uk

 

РИБАЧУК Віктор Павлович

кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

e-mail: rybachuk.victor@gmail.com

 

РИЖКО Лариса Володимирівна

доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

e-mail: ryzhkolarisa14@gmail.com

 

САВЧУК Варфоломій Степанович

доктор історичних наук, професор,

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

e-mail: varfolomey44@gmail.com

 

СЕІДБЕЙЛІ Маріам Гасанівна

доктор історичних наук,

директор Інституту історії науки НАН Азербайджану

e-mail: mseyidbeyli@mail.ru

 

ТАМАШ Пал

доктор соціологічних наук, професор університету Корвіна, м. Будапешт,  Угорщина

e-mail: tamas.pal@tk.mta.hu, tamas@sociol.mta.hu