Редколегія

РЕДАКЦІЙНА РАДА

БОГДАНОВ В’ячеслав Леонідович

академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, Головний учений секретар НАН України

ЯЦКІВ Ярослав Степанович

академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, Голова науково-видавничої ради Національної академії наук України

БАТУРИН Юрій Михайлович

член-кореспондент РАН, доктор юридичних наук, головний науковий співробітник Інституту історії природознавства і техніки ім.С.І.Вавілова РАН, Росія

МАЛІЦЬКИЙ Борис Антонович

доктор економічних наук, професор, директор ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України»

ХРАМОВ Юрій Олексійович

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України»

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор:

МАЛІЦЬКИЙ Борис Антонович

доктор економічних наук, професор, директор ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України»

Заступники головного редактора:

СОЛОВЙОВ В’ячеслав Павлович

доктор економічних наук, професор, заступник директора та завідувач відділу ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України»

ХРАМОВ Юрій Олексійович

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України»

Відповідальний секретар:

ВЕЛЕНТЕЙЧИК Тетяна Миколаївна

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України»

ГРАЧЕВ Олег Олексійович

кандидат технічних наук, завідувач відділу ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України»

ДЖОЗЕФСОН Пол

доктор наук, професор історії коледжу „Колбі”, США

ЄГОРОВ Ігор Юрійович

доктор економічних наук, завідувач відділу Інституту економіки та прогнозування НАН України”

ІВАНОВА Наталія Іванівна

академік РАН, доктор економічних наук, перший заступник директора Інституту світової економіки та міжнародних відносин РАН, Росія

ІВАНОВ Володимир Вікторович

доктор економічних наук, заступник президента РАН, Росія

КАВУНЕНКО Лідія Пилипівна

кандидат економічних наук, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України»

КИЯК Богдан Романович

доктор економічних наук, Державний фонд фундаментальних досліджень

КУЛЬЧИЦЬКИЙ Станіслав Владиславович

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії НАН України

ЛИТВИНКО Алла Степанівна

доктор історичних наук, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України»

МАЙ ХА

доктор наук, директор Національного інституту науково-технологічної політики та стратегічних досліджень; В’єтнам

МІНДЕЛІ Лєван Елізбарович

член-кореспондент РАН, доктор економічних наук, професор, директор Федеральної державної бюджетної установи науки Інституту проблем розвитку науки РАН

ОНИЩЕНКО Олексій Семенович

академік НАН України, доктор філософських наук

ОНОПРІЄНКО Валентин Іванович

доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України»

ПОПОВИЧ Олександр Сергійович

доктор економічних наук, головний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України»

РАДОШЕВИЧ Славо

професор, заступник директора Школи російських та східноєвропейських досліджень Університетського коледжу Лондона, Великобританія

РИБАЧУК Віктор Павлович

кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України»

РИЖКО Лариса Володимирівна

доктор філософських наук, завідувач відділу ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України»

РЯБЧЕНКО Сергій Михайлович

член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу Інституту фізики НАН України

САВЧУК Варфоломій Степанович

доктор історичних наук, професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ТАМАШ Пал

професор, завідувач відділу Інституту соціології Угорської академії наук, керівник Центру соціально-економічних досліджень університету Корвіна, Будапешт, Угорщина