РЕДАКЦІЙНА РАДА

БОГДАНОВ В’ячеслав Леонідович
академік НАН України, доктор фізико-математичних наук,
Віцепрезидент НАН України
e-mail: Bogdanov@nas.gov.ua

ЯЦКІВ Ярослав Степанович
академік НАН України, доктор фізико-математичних наук,
голова науково-видавничої ради НАН України
e-mail: yatskiv@nas.gov.ua

МАЛІЦЬКИЙ Борис Антонович
доктор економічних наук, професор, директор,
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
e-mail: malitsky@nas.gov.ua

ХРАМОВ Юрій Олексійович
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
e-mail: fenixprint@ukr.net

 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор:

ПОПОВИЧ Олександр Сергійович
доктор економічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник,
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
e-mail: olexandr.popovych@gmail.com

Заступник головного редактора:

ІСАКОВА Ніна Борисівна
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
e-mail: nbisakova1@gmail.com

Відповідальний секретар:

ВЕЛЕНТЕЙЧИК Тетяна Миколаївна
науковий співробітник,
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
e-mail: velenteychik@nas.gov.ua , velent@ukr.net

ГОЛОВАТЮК Василь Михайлович
доктор економічних наук, провідний науковий співробітник,
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
e-mail: golovatyuk.vm@gmail.com

ГРАЧЕВ Олег Олексійович
кандидат технічних наук, завідувач відділу,
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
e-mail: grachov@nas.gov.ua

ГУВЕН Вей
доктор економічних наук,
віце-президент Академії наук провінції Дзянсі (Китай)
e-mail: chillqq2011@hotmail.com

ЄГОРОВ Ігор Юрійович
член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, завідувач відділу,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
e-mail: igor.yegoroff@gmail.com , igor_yegorov1@ukr.net

ЗОУ Ю
доктор економічних наук, директор,
Інституту науково-технологічних стратегій Академії наук провінції Дзянсі (Китай)
e-mail: chillqq2011@hotmail.com

КАВУНЕНКО Лідія Пилипівна
кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник,
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
e-mail: kavunenko@nas.gov.ua , lkavunenko@gmail.com

ЛИТВИНКО Алла Степанівна
доктор історичних наук, провідний науковий співробітник,
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М .Доброва НАН України»
e-mail: litvinko@ukr.net

МАЛІЦЬКИЙ Борис Антонович
доктор економічних наук, професор, директор,
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
malitsky@nas.gov.ua

МЕХ Олег Андрійович
доктор економічних наук, професор, завідувач відділу,
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
e-mail: oamekh@ukr.net

НАГЛІС-ЛІЄПА Каспарс
доктор економіки, доцент,
Латвійський університет природничих наук та технологій (м. Елгава, Латвія)
e-mail: ef08389@llu.lv

ОНОПРІЄНКО Валентин Іванович
доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник,
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
e-mail: valonopr@gmail.com

ПИЛИПЧУК Олег Ярославович
доктор біологічних наук, професор,
Державний університет інфраструктури та технологій
e-mail: olegpilipchuk47@gmail.com

РАДОШЕВИЧ Славо
доктор економічних наук, професор, заступник директора,
Школа російських та східноєвропейських досліджень Університетського коледжу Лондона (Велика Британія)
e-mail: s.radosevic@ucl.ac.uk

РИБАЧУК Віктор Павлович
кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник,
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
e-mail: rybachuk.victor@gmail.com

РИЖКО Лариса Володимирівна
доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник,
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
e-mail: ryzhkolarisa14@gmail.com

САВЧУК Варфоломій Степанович
доктор історичних наук, професор,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
e-mail: varfolomey44@gmail.com

ТВЕРИТНИКОВА Олена Євгенівна
доктор історичних наук, доцент, професор,
НТУ «Харківський політехнічний інститут»
e-mail: tveekhpi@ukr.net

СЕІДБЕЙЛІ Маріам Гасанівна
доктор історичних наук, директор,
Інститут історії науки НАН Азербайджану
e-mail: mseyidbeyli@mail.ru

СОЛОВЙОВ В’ячеслав Павлович
доктор економічних наук, професор, заступник директора та завідувач відділу,
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
e-mail: solovyov@nas.gov.ua , solovyov.vp@gmail.com

СТРАТАН Олександру
доктор економічних наук, професор, директор,
Національний інститут економічних досліджень при Академії наук Республіки Молдова
e-mail: alex_stratan@yahoo.com

ТАМАШ Пал
доктор соціологічних наук, професор,
Університет Корвіна (м. Будапешт,  Угорщина)
e-mail: tamas.pal@tk.mta.hu, tamas@sociol.mta.hu

ХРАМОВ Юрій Олексійович
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу,
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
e-mail: fenixprint@ukr.net