1.7

СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАУКИ  В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

О.В. ЖИВАГА
https://orcid.org/0000-0002-4996-034X
О.В. ВОВЧЕНКО
https://orcid.org/0000-0001-7502-5702
Н.С. ПЕТРЕНКО
https://orcid.org/0000-0002-9781-5622

Nauka naukozn. 2020, 4(110): 88-109
https://doi.org/10.15407/sofs2020.04.088

Рубрика: Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу
Мова: Українська
Анотація: Стаття містить результати дослідження сучасних соціальних медіа як ефективного засобу популяризації наукових знань і дискусійного майданчика. Актуальність дослідження зумовлена зростанням наукового інтересу до глобального комунікативного простору, характерними особливостями якого є неформальна електронна комунікація і самоорганізація вчених, та до спілкування в соціальних мережах загалом. Метою статті є обґрунтування напрямів використання сучасних соціальних медіа для популяризації науки в інформаційному суспільстві.

Об’єктами дослідження є соціальні мережі Facebook, Instagram та відеохостинг YouTube. Аналіз Facebook-сторінок та груп з популяризації науки проведено за 4 категоріями: сторінки сайтів, сторінки проєктів, сторінки спільнот, особисті сторінки вчених. Висвітлення науки в соціальній мережі Instagram проаналізовано за такими параметрами: назва сторінки (блогу), тематика, кількість підписників, кількість публікацій. Аналіз YouTube-платформи, який обмежується україномовними YouTube-каналами, охоплює 9 каналів за такими параметрами, як тематика каналів, кількість підписників і переглядів, період існування каналу.

У результаті дослідження встановлено, що науково-популярні групи та сторінки в соціальних мережах Facebook та Instagram є ефективними засобами популяризації науки, одними з головних каналів комунікації вчених та пошуку однодумців, підтримання зворотного зв’язку з читачами, які надають можливість ученим істотно підвищити доступність результатів своєї роботи для широкої громадськості та оперативно включати отримані дані в актуальний науковий контекст. Вони є зручним засобом для проведення опитувань і анкетувань, створення тематичних груп з метою обговорення певної проблеми, взаємодії між дослідниками з різних країн та обміну досвідом і розповсюдження результатів досліджень, запрошення бажаючих для участі у різних наукових заходах. Встановлено, що YouTube-канали, які мають значну кількість підписників і переглядів, є дієвим способом популяризації науки і навчання.

Зроблено висновок, що в умовах активного проникнення нових соціальних медіа в науку українським науково-дослідним установам, навчальним закладам, окремим дослідникам варто максимально використовувати цей інструментарій для забезпечення громадськості якісним науково-популярним контентом. Подальші дослідження, пов’язані з використанням Інтернет-простору для популяризації науки, мають бути присвячені аналізу нових інструментів популяризації науки та їх застосування науковцями.

Ключові слова: популяризація науки, Інтернет, соціальна мережа, Facebook, Instagram, YouTube-канал, наукова комунікація, підписники.

Список літератури

 1. Горбунов-Посадов М.М. Интернет-активность как обязанность ученого. [б. м.]: Издательские решения, 2017. 64 с. DOI: 10.20948 / ridero-2017-gorbunov (дата обращения: 18.05.2020).https://doi.org/10.20948/ridero-2017-gorbunov
 2. Пособие по общественным связям в науке и технологиях / Под ред. М. Букки и Б. Тренча; пер. с англ. М.: Альпина нон-фикшн, 2018. 592 с.
 3. Широканова А.А. Электронная научная коммуникация и «невидимые колледжи» в информационном обществе. Философия и социальные науки. 2011. № 3—4. С. 57—61.
 4. Арефьев П.Г. Интеграция российского академического сообщества в глобальные коммуникации. Социологический журнал. 2001. № 2. URL: //https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-rossiyskogo-akademicheskogo-soobschestva-v-globalnye-kommunikatsii (дата обращения: 14.05.2020).
 5. Онищенко О.С., Горовий В.М., Попик В.І. та ін. Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства. НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. К., 2013. С. 129—133.
 6. ГилленП. Новыеагентывлияния. USA: Society for New Communications Research, 2009. 80 с.
 7. Nicholas D., Rowlands I. Social media use in the research workflow. Information Services and Use. 2011. No 31(1). P. 61—83. https://doi.org/10.3233/ISU-2011-0623
 8. Quan-Haase A., Martin K. and McCay-Peet L. Networks of humanities scholars: The informational and social uses and gratifications of Twitter. Big Data & Society. 2015. Vol. 2. Issue 1. https://doi.org/10.1177/2053951715589417
 9. Gruzd A., Haythornthwaite C., Paulin D., Gilbert S. and Esteve del Valle M. Uses and gratifications factors for social media use in teaching: іnstructors’ perspectives. New Media & Society. 2016. Vol. 20. Issue 2. P. 475—494. https://doi.org/10.1177/1461444816662933
 10. МаховскаяО. РоссийскиеученыеиИнтернет: flashback and look forward. Pro et Contra. 2000. Т. 5. № 4. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/novyeinformatsionno-kommunikatsionnye-tehnologii-vrossiyskoy-akademicheskoynauke-istoriya-i-rezultaty (дата обращения: 14.05.2020).
 11. Егерев С.В., Юшин В.П. Будущее российской науки в работах перестроечных авторов — взгляд через 20 лет. Наука. Инновации. Образование: альманах НИО. М., 2007. Вып. 2. URL: http://riep.ru/upload/iblock/8e8/8e87987c743314f471d50f165f2a4007.pdf (дата обращения: 14.05.2020).
 12. Al-Aufi A., Fulton C. Impact of social networking tools on scholarly communication: a cross-institutional study. The Electronic Library. 2015. Vol. 33. Issue 2. P. 224—241. https://doi.org/10.1108/EL-05-2013-0093
 13. Lupton D. Feeling better connected: Academics’ use of social media, Canberra, University of Canberra. 2014. URL: https://www.canberra.edu.au/about-uc/faculties/artsdesign/attachments2/pdf/n-and-mrc/Feeling-Better-Connected-reportfinal.pdf (last accessed: 12.05.2020).
 14. Manca S. and Ranieri M. Yes for sharing, no for teaching!: Social Media in academic practices. The Internet and Higher Education. 2016. No 29. P. 63—74. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.12.004
 15. Шестеренкина Л.П. Основные характеристики новых социальных медиа. Ученые записки ЗабГУ. Философия, история, востоковедение. 2014. № 2. С. 107—111.
 16. Кирия И.В. Соцсети в науке. URL: https://okna.hse.ru/news/195824996.html (дата обращения: 17.05.2020).
 17. Шварцман М. Социальные медиа ученых как источник информации. URL: http://www.aselibrary.ru/blogs/archives/1135 (дата обращения: 14.05.2020).
 18. Кількість користувачів Facebook в Україні у 2019 році зросла на 7,7 %, Instagram — на 4,5 % — дослідження. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/telecom/647363.html (дата звернення: 16.05.2020).
 19. Демченко Д. Украина — лидер по росту популярности Facebook и еще 6 показателей украинской аудитории соцсети. URL: ain.ua/2019/02/13/auditoriya-facebook-v-ukraine/ (дата обращения: 12.05.2020).
 20. Проблемы популяризации науки в Украине: мысли ученых. URL: http://ratinggroup. ua/ru/research/ukraine/problemy_populyarizacii_nauki_v_ukraine_mysli_uchenyh.html (дата обращения: 30.04.2020).
 21. Популяризація науки в Україні: проблеми та перспективи. URL: http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/Senenko_report.pdf (дата звернення: 28.04.2020).
 22. Благодєтєлєва-Вовк С. Плагіат як ознака суспільної деградації. Дзеркало тижня. 9 вересня 2016. URL: https://dt.ua/SCIENCE/plagiat-yak-oznaka-suspilnoyi-degradaciyi-_.html (дата звернення: 20.05.2020).
 23. Галушко К. Офіційно виходжу зі складу громадської ради при Президентові України з питань національної єдності. URL: https://www.istpravda.com.ua/columns/2019/12/18/156745/ (дата звернення: 15.05.2020).
 24. Science teen platform: website. URL: http://inscience.io/teens-platform/ (дата звернення: 2.07.2020).
 25. Instagram. Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Instagram (дата звернення: 24.04.2020).
 26. Відкритий доступ та альтметрікс — використання у бібліотеках. URL: http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/Altmetrik.pdf. (дата звернення: 24.04.2020).
 27. TED Speakers: website. Retrieved from https://www.ted.com/speakers?sort=last&topics%5B%5D=science (last accessed: 25.04.2020).
 28. «Хан-академія»: якісна освіта для всіх і всюди: вебсайт. URL: https://dyskurs.info/han-akademiya-yakisna-osvita-dlya-vsih-i-vsyudy/ (дата звернення: 25.04.2020).
 29. Feedspot: website. Retrieved from https://blog.feedspot.com/science_youtube_channels/ (last accessed: 26.04.2020).
 30. Батыгин Г.С. «Эффект Матфея»: накопленное преимущество и распределение статусов в науке. Ведомости Тюменского государственного нефтегазового университета. 2001. Вып.18. С.161—173. URL: http: //read/newlibrary.ru/read/batygin_g_s/page (дата доступа: 13.05.2020).

Повний текст (PDF)