1.10

З ІСТОРІЇ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ В 50—60-Х РОКАХ ХХ СТ.

О.Г. ЛУГОВСЬКИЙ
https://orcid.org/0000-0001-7644-5995

Nauka naukozn. 2017, 3(97):  121-133
https://doi.org/10.15407/sofs2017.03.121

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація: На основі аналізу складу і змісту виявлених документів про роботу установ АН УРСР з ракетно-космічної тематики реконструйовано історію ракетно-космічної науки і техніки в Україні в 50—60-х рр. минулого століття. Показано науковий доробок установ АН УРСР (інститутів механіки, математики, фізико-технічного низьких температур, проблем матеріалознавства, електрозварювання, кібернетики) у галузі ракетно-космічної техніки.

Ключові слова: ракетно-космічна наука і техніка, джерела з історії ракетно-космічної науки і техніки в Україні, доробок вчених АН УРСР, популяризація.

Список літератури

 1. Михаил Янгель. Воспоминания о первом Главном конструкторе КБ «Южное» / Составители А.Ф. Белый, В.Д. Жовтяк, В.Н. Паппо-Корыстин. Под ред. акад. НАНУ С.Н. Конюхова. Д.: ГКБ «Южное», 2006. 284 с.
 2. Уткин. Звезды Генерального конструктора / Под общ. ред. А.В. Дегтярева. Д.: АРТПресс, 2013. 672 c.
 3. Конструкторское бюро «Южное». Люди и ракеты: фотоальбом / Авт.-сост.: Н.А. Митрахов и др. Д.: КБ «Южное» им. М.К. Янгеля; пгт Макаров (Киев. обл.): Тип. «София», 2014. 415 с.
 4. Василенко Б.О. Дмитро Гаврилович Топчій. Розповідь про Генерального директора. Д.: Верба, 2008. 416 с.
 5. Сергеев Владимир Григорьевич — Главный конструктор систем управления. К 100-летию со дня рождения / Под общ. ред. Н.И. Вахно. Харьков: ПАО «Хартрон», 2014. 448 с.
 6. Літвінов О.П. Створення і впровадження провідних технологій ракетобудування під керівництвом Б.Є. Патона. Питання історії науки і техніки. 2008. № 3. С. 19—25.
 7. Колтачихіна О.Ю., Храмов Ю.О. Основні періоди та етапи розвитку ракетнокосмічної техніки України (до 60-річчя КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля). Ч. 1. Наука та наукознавство. 2014. № 1. C. 85—100.
 8. Литвинко А.С. Історичний досвід вітчизняної науки і техніки в забезпеченні національної безпеки. Наука та наукознавство. 2014. № 1. C. 116—122.
 9. Онищук О.О. Розвиток наукових досліджень з оборонної тематики в АН УРСР у другій половині 1950-х — першій половині 1960-х рр. / XIX Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, присвячена 95-річному ювілею Національної академії наук України: мат. конф., 18 квітня 2014 р., м. Київ. К., 2014. С. 137—140.
 10. Історія Академії наук України. 1918—1993. К.: Наук. думка, 1994, С. 144—153.
 11. Санин Ф.П., Джур Е.А., Кучма Л.Д., Хуторный В.В. Развитие ракетно-космический техники в Украине: учебник. Д.: Изд-во Днепропетр. ун-та, 2001. 391 с.
 12. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 4260, арк. 16—36.
 13. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 4035, арк. 2.
 14. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5607, арк. 89—101.
 15. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5711, арк. 79—80.
 16. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5588, арк. 2, 15.
 17. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, Спр. 4032, арк. 215—270.
 18. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 4491, арк. 38—39.
 19. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5608, арк. 234.
 20. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 4699, арк. 105—109.
 21. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 6035 арк. 18—31.
 22. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 4035,арк. 97—119.
 23. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 3522, арк. 10—11.
 24. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 3522, арк. 136—137.
 25. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 4035, арк. 4—13.
 26. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5202, арк. 112—120.
 27. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 1567, арк. 245—246.
 28. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 1567, арк. 220—221.
 29. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 1567, арк. 245—246.
 30. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 3522, арк. 69—70.
 31. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 3522, арк. 17.
 32. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 6035, арк. 154—163.
 33. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5711, арк. 160.
 34. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24,. спр. 5711, арк. 169.
 35. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5711, арк. 192—194.
 36. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5433, арк. 17.
 37. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5433, арк. 44—48.
 38. Луговський О.Г. Про діяльність Південмашу та КБ «Південне». Наука та наукознавство. 2014. № 3. С.138—142.
 39. Луговський О.Г. Початок досліджень з ракетної техніки в Інституті механіки НАН України. 1959—1965 рр. Наука та наукознавство. 2014. № 4. С. 127—137.
 40. Луговський О.Г. Нездійсненний проект: про ідею створення Інституту аерогідродинаміки (проблем реактивного руху Академії наук УРСР в м. Дніпропетровськ. Наука та наукознавство. 2015. № 1. С. 130—138.
 41. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 4260, арк.115—118.

Повний текст (PDF)