1.4

ПАТЕНТНИЙ ЛАНДШАФТ – СТРАТЕГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ 3D-ДРУКУ)

Г.О. АНДРОЩУК

Nauka naukozn. 2017, 2(96): 52-6
https://doi.org/10.15407/sofs2017.02.052

Рубрика: Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу
Мова: Українська
Анотація: Розглянуто аналітичні можливості патентного ландшафту, його науково-методичне забезпечення. На прикладі патентного ландшафту 3D-друку проведено економічний аналіз ринку адитивних технологій. Показано, що патентний ландшафт як стратегічний інструмент інноваційного розвитку дає можливість визначити зміни розмірів патентних портфелів основних гравців ринку 3D-друку, розподіл опублікованих заявок на винаходи у цій сфері за країнами подання, на 60 % скорочує час на проведення НДДКР і на 40 % знижує їх вартість. Надано докладну інформацію про розвиток 3D-друку в Україні, статистичні дані щодо винахідницької та патентної активності у сфері адитивних технологій в Україні. Наведено рекомендації щодо проведення класифікаційного пошуку винаходів у галузі 3D-друку. Зроблено висновок, що патентний ландшафт — це ефективний інструмент конкурентної розвідки, прийняття стратегічних рішень на рівні винахідника, корпорації, галузі або держави.

Ключові слова: адитивні технології, винахідницька активність, патентний ландшафт, 3D-друк, інноваційний розвиток.

Список літератури

 1. Luciano Kay et al., Patent Overlay Mapping: Visualizing Technological Distance, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2014 (in press) [Electronic resource]. URL: http://www.kurzweilai.net/new-patent-mapping-system-helps-find-innovation-pathways https://doi.org/10.1002/asi.23146
 2. Ученые создали карту глобального технологического ландшафта [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/science/20130902/960286072.html
 3. Czajkowski A. Patent Landscape Reports: Introduction and WIPO Project / Форум «Инновационный потенциал России», г. Москва, 24–26.04.2013 г. Роспатент, ФИПС; ВОИС. М.: ФИПС, 2013.
 4. Trippe A. The Art of Patent Landscaping — Guest Post by Aalt van de Kuilen. 16 March 2015 [Electronic resource]. URL: patinformatics.com›the-art-of-patent-landscaping…
 5. Patent Landscape Reports WIPO. URL: http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/ patent_landscapes/index.html
 6. Любитель Юрий. AGEPI запустило «Национальный патентный ландшафт» [Електронний ресурс]. URL: http://dosug.md/ru/news/192074/
 7. «Патентный ландшафт» создадут в России с 2017 года на уровне госпрограммы [Электронный ресурс]. URL: https://www.pnp.ru/social/2016/07/06/patentnyy-land shaftsozdadut-vrossii-s-2017-goda-naurovne-gosprogrammy.html
 8. Методические рекомендации по подготовке отчетов о патентном обзоре (патентный ландшафт) [Электронный ресурс]. URL: http://www1.fips.ru/file_site/metod_reccomeditog3.pdf
 9. Патентные ландшафты: отечественные и зарубежные публикации: библиогр. указатель [Электронный ресурс] / Сост. О.В. Сенча; ФИПС, ВПТБ. М., 2013. С. 19. (84 назв.). URL: http://test2.fips.ru/wps/wcm/connect/c0950a8045fbcf7fb39eb3330076bb4b/ pat_land.pdf?MOD=AJPERES
 10. Андрощук Г.О, Копил Я.В. 3D-друк в епоху інноваційних технологій: проблеми регулювання. Інтелектуальна власність в Україні. 2016. № 5. С.17—26.
 11. 3D Printer Market Sales Will Exceed $14.6 billion in 2019 [Electronic resource]. URL: http://blogs.gartner.com/pete-basiliere/2015/09/29/3d-printer-market-sales-will-exceed14-6-billion-in-2019/
 12. Федоров С.В. Патентный портрет 3D-принтера в интерьере [Электронный ресурс]. URL: https://geektimes.ru/post/232759/
 13. 3D-принтеры (мировой рынок) [Электронный ресурс]. URL: http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:3D-%D0%BF%D1 %80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80D1%8B%D0%BD%D0%BE %D0%BA)
 14. 3D Printing. A patent overview. November 2013. [Electronic resource]. URL: https://www. gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/445232/3D_Printing_ Report.pdf
 15. World Intellectual Property Report Breakthrough Innovation and Economic Growth [Electronic resource]. URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_944_2015.pdf
 16. Бакарджиева С. Аддитивное производство: на пике завышенных ожиданий [Электронный ресурс]. URL: http://www.umpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=610&- group_ id_4=110
 17. Чернишов С.І. Підвищення ефективності інтегрованих технологій пошарового вирощування виробів на основі статистичного прогнозування: автореф. дис. … канд. тех. наук: 05.02.08. Харків, 2006. 21 с.
 18. Власенко В. Шкатулка с сюрпризом: как 3D-печать в Украине из игрушки превратилась в бизнес [Электронный ресурс]. URL: https://daily.rbc.ua/rus/show/shkatulkasyurprizom-3d-pechat-ukraine-igrushki-1477311053.html
 19. Бурова О.О. Деякі аспекти застосування МПК на сучасному етапі розвитку технологій. Інтелектуальна власність в Україні. 2016. № 9. С. 29—33.
 20. Андрощук Г.О. Адитивні технології: перспективи і проблеми 3D-друку. Наука, технології, інновації. 2017. № 1 (1). C. 68—77.

Повний текст (PDF)