1.4

АНДРОЩУК Г.А.

Патентний ландшафт — стратегічний інструмент інноваційного розвитку (на прикладі 3Dдруку)

Мова статті: українська

Розглянуто аналітичні можливості патентного ландшафту, його науково-методичне забезпечення. На прикладі патентного ландшафту 3D-друку проведено економічний аналіз ринку адитивних технологій. Показано, що патентний ландшафт як стратегічний інструмент інноваційного розвитку дає можливість визначити зміни розмірів патентних портфелів основних гравців ринку 3D-друку, розподіл опублікованих заявок на винаходи у цій сфері за країнами подання, на 60 % скорочує час на проведення НДДКР і на 40 % знижує їх вартість. Надано докладну інформацію про розвиток 3D-друку в Україні, статистичні дані щодо винахідницької та патентної активності у сфері адитивних технологій в Україні. Наведено рекомендації щодо проведення класифікаційного пошуку винаходів у галузі 3D-друку. Зроблено висновок, що патентний ландшафт — це ефективний інструмент конкурентної розвідки, прийняття стратегічних рішень на рівні винахідника, корпорації, галузі або держави.

Ключові слова: адитивні технології, винахідницька активність, патентний ландшафт, 3D-друк, інноваційний розвиток.

Повний текст (PDF)