1.9

ОБОРОННА ТЕМАТИКА В РОБОТІ ІНСТИТУТІВ АН УРСР В 1975 Р.

Nauka naukozn. 2020, 2(108): 146-153
https://doi.org/10.15407/sofs2020.02.146

Рубрика: З архівів України
Мова: Українська та російська
Анотація: У публікації висвітлено процес поступового включення української науки до військово-промислового комплексу (ВПК) СРСР, який супроводжувався посиленням секретності планування оборонних замовлень. Це доводить надана інформація про збільшення кількості постанов Військово-промислового комітету СРСР і зменшення спільних постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, усунення керівництва України (уряду і ЦК КПУ) від контролю над військовою промисловістю України, охоплення оборонними замовленнями наукових установ України, збільшення кількості секретних тем, виконуваних провідними інститутами АН УРСР (кібернетики, електрозварювання, напівпровідників, проблем матеріалознавства  та ін.), урізноманітнення тематики робіт оборонного призначення і розширення їх переліку, прагнення замовників отримати готову продукцію, збільшення кількості установ-замовників ВПК.

Ключові слова: оборонна тематика, архівний документ, Держплан УРСР, інститути,  постанови, нова продукція, замовники.

Список літератури

  1. Оборонна тематика в наукових розробках учених НАН України в 70-х рр. ХХ ст. (невідомі сторінки історії): 1971 р. Наука та наукознавство. 2019. № 4. С. 134. https://doi.org/10.15407/sofs2019.04.134

Вступ і документи до друку підготовлено:

О.Г. ЛУГОВСЬКИЙ

https://orcid.org/0000-0001-7644-5995

Повний текст (PDF)