1.9

ІСТОРІКО-БІОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКОГО АСТРОНОМА ПАРАСКОВІЇ ГЕОРГІЇВНИ ПАРХОМЕНКО

М.А. БАЛИШЕВ
https://orcid.org/0000-0001-5211-3208

Nauka naukozn. 2018, 1(99): 114-137
https://doi.org/10.15407/sofs2018.01.114

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Російська
Анотація: Стаття присвячена дослідженню життя та творчості українського ученого-астрофізика Парасковії Георгіївни Пархоменко. Автором проаналізовано наукову діяльність П.Г. Пархоменко, присвячену вивченню сонячної атмосфери, теоретичним аспектам фізики Сонця, дослідженню малих планет, спостереженню за сонячними та місячними затемненнями (розглянуто публікації астронома у провідних астрономічних вітчизняних та закордонних виданнях). Основні віхи наукової біографії П.Г. Пархоменко реконструйовано на тлі становлення та розвитку Харківської астрономічної обсерваторії у 20—30-х роках ХХ ст. У статті детально розглянуто події, що пов’язані зі звільненням П.Г. Пархоменко з Харківської астрономічної обсерваторії та захистом її дисертаційної роботи, які вплинули на ритм та тематику наукової роботи астронома. Публікація основана на документах державних та відомчих архівів, а також усноісторичних матеріалах, присвячених науковій роботі П.Г. Пархоменко в Сімеїзській астрономічній обсерваторії, зібраних автором статті в межах цього дослідження. Використані архівні документи вперше вводяться до наукового обігу.

Ключові слова: астрономія, фізика Сонця, мала планета, теорія перенесення випромінювання, затемнення, сонячна атмосфера, Харківська астрономічна обсерваторія, «Астрономічний журнал», Сімеїзська астрономічна обсерваторія, Харківський державний університет, експедиція, рефрактор, дисертація.

Список літератури

 1. Архив Научно-исследовательского института астрономии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.
 2. Балышев М.А. Звезда исключительной величины. Борис Петрович Герасимович. Universitates. Наука и Просвещение. 2004. № 4. С. 46—57.
 3. Балышев М.А. Из истории Харьковской обсерватории: биографические очерки // 200 лет астрономии в Харьковском университете / Под ред. проф. Ю.Г. Шкуратова. Харьков: ХНУ. 2008. С. 99—154.
 4. ГАХО 30. Ф. 5875. Оп. 1. Д. 16. 22 л.
 5. ГАХО. Ф. 5875. Оп. 1. Д. 341. Л. 1-об.
 6. Дадаев А.Н. Николай Александрович Козырев // Время и звезды: к 100-летию Н.А. Козырева / Отв. ред. Л.С. Шихобалов. СПб.: Нестор-История. 2008. С. 3—89.
 7. Євдокімов М.М. Спостереження затемнення Місяця. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії ХДУ.1931. Вип. 3. С. 78—79.
 8. Евдокимов Н.Н., Струве Л.О. Краткий отчет об экспедиции для наблюдения полного солнечного затмения 8 (21) августа 1914 г. / Записки Императорского Харьковского университета за 1914 год. Харьков: Типография и Литография М. Зильбельберг и сыновья. 1914. 4 с.
 9. Пархоменко П.Г. О свойствах излучения в солнечной атмосфере. Астрономический журнал. 1932. Т. 9. Вып. 3—4. С. 135—139.
 10. Полтавский календарь на 1909 год. Полтава: Типо-Литография Губерн. Правления. 1909. С. 165.
 11. Пикельнер С.Б. О теориях «равновесного» происхождения элементов. Вопросы космогонии. 1958. Т. 6. С. 275—276.
 12. Физико-математический факультет // Записки Харьковского университета за 1918 и 1919 год. Х.: Типография М. Зильбельберг и сыновья. 1919. С. 24.
 13. Шор В.А. В созвездии славных имен. Земля и Вселенная. 1981. № 2. С. 54—58.
 14. Jewdokimow N. Beobachtungen des Merkurdurchganges am 7 Mai 1924 auf der Charkower Sternwarte. Astronomische Nachrichten. 1924. Vol. 222. No 5315. S. 175—176. https://doi.org/10.1002/asna.19242221105
 15. Jewdokimow N. Beobachtungen der Mondfinsternis 1924 August 14. Astronomische Nachrichten. 1925. Vol. 224. No 5361. S. 159—161. https://doi.org/10.1002/asna.19252240904
 16. Parchomenko P. The structure of the Solar atmosphere. The Observatory. 1936. Vol. 59. No 751. P. 375—377.
 17. Parchomenko P. Zur Frage der Erforschung der Sonnenatmosphare. Astronomische Nachrichten. 1940. Vol. 270. No 4. S. 193—195. https://doi.org/10.1002/asna.19402700410
 18. Societe Astronomique de France. Séance du mercredi 3 novembre 1926. Astronomie. 1926. Vol. 40. P. 495—508.

Повний текст (PDF)