1.9

ХРАМОВ Ю.О.

Соломон Ісакович Пекар і його наукова школа (до 100-річ чя від дня народження)

Мова статті: українська

Розкрито характерні риси видатного українського фізика-теоретика С.І. Пекара як ученого, людини та педагога, тобто наукового лідера, який поклав початок створенню в Києві у 50–70-х роках минулого століття великої та потужної теоретичної школи в галузі фізики твердого тіла. Показано внесок С.І. Пекара та його школи у фізику. Наведено персональний склад школи.

Ключові слова: Інститут фізики, Інститут фізики напівпровідників, напівпровідники, полярон, автолокалізація, кристали, кристалічна ґратка, екситон, поглинання світла.

Повний текст (PDF)