1.8

ВОДОЛАЖСЬКИЙ М.Л., КОШМАН Т.В., ФОМІНА Т.В., СИДОРЕНКО Т.П.

Інформаційно-аналітична та кваліметрична оцінка періодичних наукових видань, що пуб лікують результати досліджень з проблем педіатрії, шкільної та підліткової медицини

Мова статті: українська

Метою дослідження є інформаційно-аналітична оцінка наукових періодичних видань з проблем педіатрії, шкільної та підліткової медицини. Джерелом даних для дослідження є облікові картки 150 науково-дослідницьких робіт (НДР) з бібліографічним описом статей та тезисів доповідей НДР, що виконувались в Україні в галузі педіатрії, шкільної та підліткової медицини у 2001–2015 рр. Встановлено, що результати 150 завершених НДР було опубліковано у 252 наукових періодичних наукових виданнях (журналах та збірниках): 225 видань друкуються в Україні, 27 – за кордоном. У статті представлено результати дослідження: дисциплінарний розподіл періодичних наукових видань, де опубліковано результати досліджень з проблем педіатрії, шкільної та підліткової медицини (2001–2015 рр.); розподіл таких видань за тематичними напрямками медицини; українські періодичні медичні видання з питань педіатрії, шкільної та підліткової медицини, представлені в міжнародних базах даних; кваліметрична оцінка періодичних наукових видань України, які публікують результати досліджень з вищезгаданих проблем (станом на 1.09.2016 р.).

Ключові слова: періодичне наукове видання, науково-дослідницька робота, база даних, кваліметрична оцінка.

Повний текст (PDF)