1.8

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА КВАЛІМЕТРИЧНА ОЦІНКА ПЕРІОДИЧНИХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ, ЩО ПУБЛІКУЮТЬ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ПЕДІАТРІЇ, ШКІЛЬНОЇ ТА ПІДЛІТКОВОЇ МЕДИЦИНИ

M.Л. ВОДОЛАЖСЬКИЙ,
T.В. КОШМАН,
T.В. ФОМІНА,
T.П. СИДОРЕНКО

Nauka naukozn. 2017, 3(97):  97-107
https://doi.org/10.15407/sofs2017.03.097

Рубрика: Наукометрія
Мова: Українська
Анотація: Метою дослідження є інформаційно-аналітична оцінка наукових періодичних видань з проблем педіатрії, шкільної та підліткової медицини. Джерелом даних для дослідження є облікові картки 150 науково-дослідницьких робіт (НДР) з бібліографічним описом статей та тезисів доповідей НДР, що виконувались в Україні в галузі педіатрії, шкільної та підліткової медицини у 2001–2015 рр. Встановлено, що результати 150 завершених НДР було опубліковано у 252 наукових періодичних наукових виданнях (журналах та збірниках): 225 видань друкуються в Україні, 27 – за кордоном. У статті представлено результати дослідження: дисциплінарний розподіл періодичних наукових видань, де опубліковано результати досліджень з проблем педіатрії, шкільної та підліткової медицини (2001–2015 рр.); розподіл таких видань за тематичними напрямками медицини; українські періодичні медичні видання з питань педіатрії, шкільної та підліткової медицини, представлені в міжнародних базах даних; кваліметрична оцінка періодичних наукових видань України, які публікують результати досліджень з вищезгаданих проблем (станом на 1.09.2016 р.).

Ключові слова: періодичне наукове видання, науково-дослідницька робота, база даних, кваліметрична оцінка.

Список літератури

  1. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст. 25.
  2. Зелінська Н.В. «Традиційна» періодика у системі сучасної наукової комунікації: тенденції та перспективи. Наука України у світовому інформаційному просторі. 2011. Вип. 5. С. 20—27.
  3. Єгоров І.Ю., Черненко С.М. Сучасні тенденції використання наукометричних показників для оцінки науково-технічної та інноваційної діяльності. Проблеми науки. 2015. № 11. С. 12—18.
  4. Водолажський М.Л., Сидоренко Т.П., Фоміна Т.В., Кошман Т.В. Кваліметричний аналіз інформаційних та інноваційних ресурсів, створених за результатами досліджень за напрямком «дитяча ендокринологія» (2001—2014 рр.). Український журнал дитячої ендокринології. 2016. № 2. С. 87—92.
  5. Водолажський М.Л. Наукометрична оцінка інформаційних та інноваційних ресурсів, створених за результатами науково-дослідних робіт за проблемою охорони здоров’я дітей та підлітків у 2001—2014 рр. Современная педиатрия. 2016. № 3. С. 137— 141. https://doi.org/10.15574/SP.2016.75.137
  6. Коренєв М.М., Водолажський М.Л., Сидоренко Т.П., Фоміна Т.В., Кошман Т.В. Удосконалення оцінки наукового результату дослідницької роботи. Наука та наукознавство. 2016. № 3. С. 88—96.
  7. Азгальдов Г.Г., Костин А.В., Садовов В.В. Квалиметрия для всех. М.: ИнформЗнание, 2012. 165 с.
  8. Кавуненко Л.П. та ін. Наукометричний моніторинг наукових періодичних видань соціогуманітарної сфери України. Наука України у світовому інформаційному просторі. 2010. Вип. 3. С. 71—81.
  9. Черногаева О.Г., Кавуненко Л.Ф., Кострица Е.П. Публикационная активность украинских ученых в базе данных SCOPUS. Наука України в світовому інформаційному просторі. 2015. Вип. 11. С. 89—99.
  10. Майданник В.Г. Глобальні тенденції розвитку наукових досліджень в клінічній педіатрії. Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. 2014. Т. 6. № 1. С. 43—44.

Повний текст (PDF)