1.10

ОБОРОННА ТЕМАТИКА В РОБОТІ ІНСТИТУТІВ АН УРСР В 1975 р. (закінчення)

Nauka naukozn. 2020, 4(110): 149-155
https://doi.org/10.15407/sofs2020.04.149

Рубрика: З архівів України
Мова: Українська, російська
Анотація: В цьому номері закінчуємо публікацію розсекреченого документа № 2 «Перечень заданий на проведение научных исследований по оборонной тематике, установленных научным учреждениям и высшим учебным заведениям республики  на 1975 год», почату в двох попередніх номерах журналу «Наука та наукознавство», та подаємо документ № 3 — звіт Академії наук УРСР про виконання плану науково-дослідних и дослідно-конструкторських робіт з оборонної тематики за I квартал 1975 р. В публікації опущено планові завдання і звіт за I квартал установ Міністерства охорони здоров’я УРСР, Мінбудматеріалів УРСР та 20 вищих навчальних заведений Мінвузу УРСР. «Перелік завдань», який має великий обсяг, перероблено з метою спрощення сприйняття інформації. На перший план поставлено графи «замовник», «строк виконання» та «виконавець». У тих випадках, коли строки виконання робіт до кінця не узгоджені, додається ще одна графа «Строк виконання ІV кв. 1975 р. за узгодженням».

Ключові слова: оборонна тематика, архівний документ, Держплан УРСР, інститути, постанови, нова продукція, замовники.

Вступ і документи до друку підготовлено:

О.Г. ЛУГОВСЬКИЙ
https://orcid.org/0000-0001-7644-5995

Повний текст (PDF)