1.4

РИБАЧУК В.П., КВІСТ Г.

Національні академії наук у світовому інформаційному просторі: вебометричні оцінки

Мова статті: українська

На основі вебометричного підходу проаналізовано стан і тенденції інтеграції Національної академії наук України в європейський і загальносвітовий науковий простір. Визначено вебометричні параметри для 76 національних академій наук, передусім тих, що входять до складу Федерації європейських наукових академій та Міжнародної асоціації академій наук. Встановлено, що в індексі найбільшої у світі сучасної універсальної веб-пошукової системи Google частка НАН України в інформаційному масиві про академії наук становить: 0,3 % в англомовному, 16,7 % у російськомовному і 27,5 % в україномовному сегменті. Обсяг кластеру НАН України перевищує такий для багатьох відомих національних академій (17 місце) і за останнє десятиріччя суттєво збільшився. Загальний вектор інформаційного потоку про НАН України зберігає екстернальний характер, тобто зовнішню спрямованість. Показано, що НАН України найбільше представлена в національних веб-сегментах Франції та Росії і значною мірою — у веб-сегментах Китаю, Польщі, Німеччини, Словенії, Румунії, Республіки Білорусь. Отримані результати свідчать про світове визнання наукових досягнень і авторитет НАН України.

Ключові слова: академії наук, Національна академія наук України, веб-пошукова система Google, веб-сегмент, вебометрія.

Повний текст (PDF)