1.4

НАЦІОНАЛЬНІ АКАДЕМІЇ НАУК У СВІТОВОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ: ВЕБОМЕТРИЧНІ ОЦІНКИ

В.П. РИБАЧУК,
https://orcid.org/0000-0002-4614-2763
Г. КВІСТ
https://orcid.org/0000-0001-8586-4489

Nauka naukozn. 2018, 3(101): 36-49
https://doi.org/10.15407/sofs2018.03.036

Рубрика: Наукометрія
Мова: Українська
Анотація: На основі вебометричного підходу проаналізовано стан і тенденції інтеграції Національної академії наук України в європейський і загальносвітовий науковий простір. Визначено вебометричні параметри для 76 національних академій наук, передусім тих, що входять до складу Федерації європейських наукових академій та Міжнародної асоціації академій наук. Встановлено, що в індексі найбільшої у світі сучасної універсальної веб-пошукової системи Google частка НАН України в інформаційному масиві про академії наук становить: 0,3 % в англомовному, 16,7 % у російськомовному і 27,5 % в україномовному сегменті. Обсяг кластеру НАН України перевищує такий для багатьох відомих національних академій (17 місце) і за останнє десятиріччя суттєво збільшився. Загальний вектор інформаційного потоку про НАН України зберігає екстернальний характер, тобто зовнішню спрямованість. Показано, що НАН України найбільше представлена в національних веб-сегментах Франції та Росії і значною мірою — у веб-сегментах Китаю, Польщі, Німеччини, Словенії, Румунії, Республіки Білорусь. Отримані результати свідчать про світове визнання наукових досягнень і авторитет НАН України.

Ключові слова: академії наук, Національна академія наук України, веб-пошукова система Google, веб-сегмент, вебометрія.

Список літератури

  1. Брайчевский С.М., Ландэ Д.В. Современные информационные потоки: актуальная проблематика. Научно-техническая информация. Сер. 1. Организация и методика информационной работы. 2005. № 11. С. 21—33.
  2. Рибачук В.П. Вебометрична оцінка діяльності НАН України в контексті інтеграції в європейський науковий простір. Національна Академія наук України: проблеми розвитку та входження в європейський науковий простір: монографія / За ред. О.С. Онищенка, Б.А. Маліцького. К.: НБУ ім. В.І. Вернадського, 2007. С. 433—465.
  3. Google [Electronic resource]. URL: http://www.google.com/
  4. Грачев О.А., Хоревин В.И. Национальные академии наук стран Европы. Науковедческий анализ. Наука и науковедение. 2015. № 2. С. 99—112.
  5. ALLEA / All European Academies [Electronic resource]. URL: http://www.allea.org/.
  6. Международная ассоциация академий наук [Электронный ресурс]. URL: http://www. iaas.nas.gov.ua/
  7. Google Scholar [Electronic resource]. URL: http://scholar.google.com.ua/
  8. Ranking Web of Research Centers [Electronic resource]. URL: http://research.webometrics. info/en/search/Rankings/Academy%20of%20Sciences

Повний текст (PDF)