1.2

МАЛІЦЬКИЙ Б.А.

Наукознавство та історія науки: погляд у минуле, теперішнє і майбутнє

Мова статті: російська

Охарактеризовано спадщину Г.М. Доброва у галузі історико-наукознавчих досліджень. Проведено порівняння особливостей добровського часу розвитку наукознавства та історії науки і післядобровського періоду, який припадає на формування національної української науки, і показано, що саме динаміка розвитку науки визначає умови для розвитку наукознавства та історії науки і формує конкретні вимоги до них. Проаналізовано проблеми науки, наукознавства та історії науки у новій Україні, розкрито руйнівні соціально-економічні наслідки реформ наукової сфери, що проводяться в Україні. Зроблено короткий огляд напрямів історико-наукознавчих досліджень, здійснюваних в Інституті досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України. Виділено ключові тенденції в розвитку світової та вітчизняної науки. Сформульовано рекомендації щодо відродження України на науково-інноваційній основі. Обґрунтовано важливість відродження в українському суспільстві культу наукового світогляду.

Ключові слова: наукознавство та історія науки, добровський час, наука, технології, інновації, реформи, прогнозування, соціальний капітал науки, наукоємність.

Повний текст (PDF)