1.6

ПРІОРИТЕТИ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ З БОКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ. Частина І

I.О. БУЛКІН
https://orcid.org/0000-0002-4674-2355

Nauka naukozn. 2020, 2(108): 64-95
https://doi.org/10.15407/sofs2020.02.064

Рубрика: Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу
Мова: Українська
Анотація: В статті на основі поглибленого аналізу статистичних даних за останнє десятиліття визначено особливості фінансування науково-технічних робіт в Україні з боку вітчизняного підприємницького сектору. Показано, що в розрізі організаційно-правових форм господарювання лідерами в залученні коштів бізнесу є державні та казенні підприємства, що підтверджує висунуту раніше авторську тезу про існування в Україні так званого державного підприємницького сектору. Аналіз концентрації коштів бізнесу в національній науковій системі показав постійне звуження кола науково-технічних організацій — реципієнтів таких коштів з одночасним скороченням ресурсної бази організацій-аутсайдерів. На розширеному інформаційному масиві апробовано авторський підхід до ідентифікації пріоритетних об’єктів у форматі Класифікації видів науково-технічної діяльності, який ґрунтується на поєднанні як необхідних (абсолютний обсяг вкладень у певну наукову галузь), так і достатніх (обсяг витрат на одну науково-технічну організацію в галузі) умов кваліфікаційної процедури. Ранг пріоритетності залежить від того, чи перевершують індивідуальні значення класифікаційного об’єкта групові значення (середній рівень у відповідній групі наук) і середні значення на рівні всієї наукової системи. На масиві фактологічних даних щодо наукових організацій України виявлено обмеження для застосування підходу. Вказано на поширений в Україні науково-політичний феномен — практику фінансування оборонних розробок коштом бізнес-сектору. Виявлено приховані напрями діяльності в предметно-дисциплінарному аспекті, які збільшують обсяг відповідних витрат. Визначено, що серед об’єктів групи природничих наук пріоритетами першого рангу для вітчизняного бізнесу станом на 2015 рік були фармацевтичні та медичні науки, а також промислова екологія як об’єкт субдисциплінарного рівня. Провідними об’єктами попиту з боку бізнесу в групі технічних наук (перший ешелон пріоритетних об’єктів) на рівні підвиду класифікації були створення авіаційної та ракетно-космічної техніки, розробки військового призначення, геодезія та розробка корисних копалин. На рівні класифікаційних типів це додатково гідравлічні машини та гiдропневмоагрегати, радіолокаційні та оптоелектронні системи, автоматизація технологічних процесів як структурна складова робіт в галузі обчислювальної техніки і автоматизації, прилади та методи вимірювання теплових величин, вентиляція та освітлення. До другого ешелону пріоритетних об’єктів слід включити науково-технічні роботи в галузі радіотехніки і телекомунікацій, обчислювальної техніки, автоматизації та галузевого машинобудування.

Ключові слова: наукова система України, науково-технічна діяльність, дослідження і розробки, науково-технічні послуги, фінансування, підприємницький сектор, пропорція розподілу, пріоритетність.

Список літератури

 1. OECD (2015), Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological And Innovation Activities, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/ 9789264239012-en. (дата звернення: 02.10.2019 р.).
 2. Механізми фінансування та фіскального стимулювання залучення інвестицій у науку і освіту / За заг. ред. Т.І. Єфименко; наук. ред. А. М. Соколовська; ДННУ «Акад. фін. управління». К, 2018. 448 с., ISBN 978-617-7509-06-5.
 3. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 3-наука «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт» [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1036-07. (дата звернення: 17.09.2019 р.).
 4. Роз’яснення щодо показників форми державного статистичного спостереження №3-наука (річна) від 09.07.2018 р. [Електронний ресурс]. URL: https://view.officeapps. live.com/op/view.aspx?src=https://buhgalter911.com/uploads/blanks/roz_3_nauka_19. doc. (дата звернення: 17.09.2019 р.).
 5. Булкин И.А. Парадоксы иностранного финансирования научно-технической деятельности в Украине. Часть 1. Наука та наукознавство. 2018. № 1(99). С. 8—29. https://doi.org/10.15407/sofs2018.01.008
 6. Булкин И.А. Парадоксы иностранного финансирования научно-технической деятельности в Украине. Часть 2. Наука та наукознавство. 2018. № 2(100). С. 45—67. https://doi.org/10.15407/sofs2018.02.045
 7. Булкін І.О. Пріоритети фінансування досліджень і розробок в Україні з внутрішніх джерел науково-технічних організацій. Частина І. Наука та наукознавство. 2019. № 1(103). С. 19–36. https://doi.org/10.15407/sofs2019.01.019
 8. Булкін І.О. Пріоритети фінансування досліджень і розробок в Україні з внутрішніх джерел науково-технічних організацій. Частина ІІ. Наука та наукознавство. 2019. № 2(104). С. 95—114. https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.095
 9. Стріха М. Університетська наука: на шляху від СРСР до Європи. Світ. № 41—42 (981–982), листопад 2017. С. 1—3.
 10. Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергосталь». Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: http://energostal.kharkov.ua/ (дата звернення: 10.11.2019 р.).
 11. Приватне акціонерне товариство «Експериментально-промислова технологія вибухових робіт». Офіційний сайт [Електронний ресурс]. URL: http://www.tv-ex.com. (дата звернення: 13.10.2019 р. ).
 12. На пути в НАТО. Украинская 155-м самоходная гаубица 2С22 «Богдана» [Электронный ресурс]. URL: http://alternathistory.com/na-puti-v-nato-ukrainskaya-155-mm-samohodnaya-gaubitsa-2s22-bogdana/. (дата звернення: 01.03.2020 р.).
 13. Ще один модернізований МіГ-29 був переданий ЗСУ. Портал DefenceExpress [Електронний ресурс]. URL: https://defence-ua.com/index.php/home-page/9831-shche-odynmodernizovanyy-mih-29-buv-peredanyy-zsu. (дата звернення: 01.03.2020 р.).

Повний текст (PDF)