1.7

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК У США: ДИНАМІКА, СТРУКТУРА ТА ПРІОРИТЕТИ

Л.П. ОВЧАРОВА
https://orcid.org/0000-0002-1550-2308
В.П. РИБАЧУК
https://orcid.org/0000-0002-4614-2763
В.П. БОДЕКО

Nauka naukozn. 2022, 3(117): 81–102
https://doi.org/10.15407/sofs2022.03.081

Рубрика: Зарубіжна наука. Міжнародне науково-технічне співробітництво
Мова: Українська
Анотація: Ключовою характеристикою стану національного науково-технологічного комплексу (НТК) в будь-якій країні є рівень його фінансування. Економічно розвинені країни, інвестуючи значні кошти в розвиток сфери досліджень і розробок (ДР), забезпечили світове лідерство і глобальну конкурентоспроможність національної економіки. Враховуючи результативність сфери ДР у США та лідерство цієї країни за загальносвітовими показниками інвестицій у ДР, актуальним вбачається дослідження особливостей фінансового забезпечення наукових інституцій, визначення структурних змін і пріоритетів державної політики США щодо ДР. Метою статті є надання результатів дослідження трансформаційних змін у фінансуванні суб’єктів наукової діяльності в США — національних лабораторій, університетів і підприємницького сектору.

За результатами вивчення звітів міжнародних організацій, аналітичних матеріалів експертів Дослідницької служби Конгресу США, Національного наукового фонду, щорічних бюджетних звітів Американської асоціації сприяння розвитку науки авторами визначено актуальні тренди у фінансуванні ДР, виявлено чинники, що вплинули на рівень і динаміку фінансування пріоритетних напрямів ДР із федерального бюджету; висвітлено позицію США у загальносвітових показниках розвитку науки. В ході аналізу індикаторів сфери ДР в США встановлено, що навіть в умовах зростання бюджетних обмежень, внутрішніх і зовнішніх викликів інвестиції в ДР у США протягом останніх 60 років щорічно зростали як з боку бізнессектору, так і федерального уряду; з 1970-х років спостерігається зниження частки витрат федерального уряду на наукові дослідження у ВВП та збільшення частки підприємницького сектору; зниження частки витрат на ДР, спрямованих на фундаментальні дослідження.

Авторами обґрунтовано, що лідерство США в науково-технологічному секторі забезпечують довгострокові інвестиції в НТК, завдяки яким країна отримала результати, здатні задовольнити потреби американського суспільства, забезпечити ефективність промисловості та національну безпеку. Основою успішного розвитку американської науки стала послідовна та виважена політика федерального уряду, спрямована на зміцнення наукового потенціалу країни; впровадження сучасних інструментів і механізмів проведення науково-технологічної політики, коригування бюджетних пріоритетів і напрямів фінансування ДР з урахуванням глобальних і внутрішніх викликів.

Ключові слова: дослідження і розробки, науково-технологічний комплекс, федеральний бюджет, федеральний уряд, наукові інституції, фундаментальні дослідження, прикладні дослідження.

Список літератури

 1. Gruber J., Johnson S. Jump-Starting America. How Breakthrough Science Can Revive Economic Growth and the American Dream. Public Affairs, New York. April 2019. 340 p.
 2. Dickson D. The New Politics of Science. New York, 1984. 405 p.
 3. Restoring the Foundation: The Vital Role of Research in Preserving the American Dream. Report, SEP 2014. URL: https://www.amacad.org/sites/default/files/publication/resources/AmericanAcad_RestoringtheFoundation_Brief.pdf (дата звернення: 20.04.2022).
 4. Hourihan М. Historical Trends in Federal R&D, 2012. Аmerican Association for the Advancement of Science. URL: https://www.aaas.org/sites/default/files/14pch02.pdf (дата звернення: 20.04.2022).
 5. Zimmermann А., Hourihan М. U.S. R&D and Іnnovation in a Global Context: 2022 Data Update. URL: https://www.aaas.org/sites/default/files/2022-05/AAAS%20Global%20R%26D%20Update%20May%202022.pdf (дата звернення: 20.04.2022).
 6. Hourihan M., Parkes D. R&D in the FY 2020 White House Budget: An Overview. American Association for the Advancement of Science. 25 March 2019. URL: https://www.aaas.org/news/rd-fy-2020-white-housebudget-overview (дата звернення: 20.04.2022).
 7. Hourihan M. Some Facts about the Biden R&D Budget. American Association for the Advancement of Science. 22 June 2021. URL: https://www.aaas.org/news/biden-rd-budget (дата звернення: 20.04.2022).
 8. Попович З.О. Нові аспекти в політиці адміністрації президента США щодо науки і технологій. Наука та наукознавство. 2021. № 2. С. 100—102.
 9. Попович О.С., Велентейчик Т.М. Про політику пріоритетів у сфері науково-технологічного та інноваційного розвитку. Наука та наукознавство. 2010. № 1. С. 13—27.
 10. Попович О.С., Рижко Л.В. Сучасні виклики науці і шляхи їх подолання. Наука та наукознавство. 2022. № 1. С. 88—104. https://doi.org/10.15407/sofs2022.01.088
 11. Овчарова Л.П. Розвиток світового сектора науки: статистичний аналіз. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2016. № 17. С. 28—36. URL: http://sb-keip.kpi.ua/issue/view/3977 (дата звернення: 15.04.2022).
 12. Овчарова Л.П. Актуальні тренди розвитку науково-технічної сфери в зарубіжних країнах. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2018. № 21. С. 19—29.
 13. Рибачук В.П., Овчарова Л.П. Державне фінансування досліджень і розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки: національні особливості. Наука та наукознавство. 2021. № 3 (113). С. 20—38. https://doi.org/10.15407/sofs2021.03.020

Повний текст (PDF)