№2(116)

Актуальні проблеми сучасної науки

Попович О.С., Кліменкова В.І.
Наукова етика і проблеми цілеспрямованого формування здорового дослідницького середовища
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 2(116): 03–11
https://doi.org/10.15407/sofs2022.02.003
Анотація   Повний текст (PDF)

Shevchenko G.Ya., Bilozubenko V.S., Marchenko О.А.
The formation of the corporate scientific environment
Мова: Англійська
Nauka naukozn. 2022, 2(116): 12–23
https://doi.org/10.15407/sofs2022.02.012
Анотація   Повний текст (PDF)

Наука та інноваційний розвиток економіки і суспільства

Ісакова Н.Б.
Про інноваційне співробітництво університетів і бізнесу: досвід України
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 2(116): 24–47
https://doi.org/10.15407/sofs2022.02.024    
Анотація   Повний текст (PDF)

Редько К.Ю., Кот М.В.
Оцінювання поточного стану та перспектив розвитку «зеленого» будівництва в країнах Європи
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 2(116): 48–64
https://doi.org/10.15407/sofs2022.02.048     
Анотація   Повний текст (PDF)

Наукометрія

Кармадонова Т.М.
Наукометричне та експертне оцінювання: дискусійні питання
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 2(116): 65–82
https://doi.org/10.15407/sofs2022.02.065   
Анотація   Повний текст (PDF)

Вакаренко О.Г., Радченко А.І., Болкотун З.А.
Представлення результатів науково-видавничої діяльності у віртуальному просторі. Досвід Видавничого дому «Академперіодика» НАН України
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 2(116): 83–102
https://doi.org/10.15407/sofs2022.02.083       
Анотація   Повний текст (PDF)

Історія науки і техніки

Забуга Г.В.
Внесок видатних представників хімічної науки середини XIX — початку ХХ століття у розвиток науки, освіти та популяризації наукових знань
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 1(115): 103–113
https://doi.org/10.15407/sofs2022.02.103
Анотація   Повний текст (PDF)

Зінченко В.Ф., Магунов І.Р., Вольчак Г.В., Соболь В.П., Горштейн Б.А., Мозкова О.В., Галькевич Є.П., Кочерба Г.І.
Розвиток зв’язків «наука— виробництво» при створенні матеріалів для інтерференційної оптики
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 2(116): 114–123
https://doi.org/10.15407/sofs2022.02.114
Анотація   Повний текст (PDF)

Хроніка наукового життя

Університет Нової Європи — спільний простір навчання, досліджень і діалогу (грантова підтримка українських науковців і освітян)
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 2(116): 124–125
Повний текст (PDF)

Рецензії

Деміфікація історії на зламі епох (рецензія на книгу: Юрченко Ю. Україна та імперія капіталу: від ринкових реформ до збройного конфлікту. Київ: Rosa-LuxemburgStiftung в Україні; ФОП Маслаков, 2020, 306 с.)
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 2(116): 126–128
Повний текст (PDF)

Перло многоцѣнноє: дослідження колекцій з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (рецензія на книгу: З історії книжкової культури України: дослідження ретроспективних книжкових, образотворчих, музичних видань та історичних колекцій з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / наук. ред. Г. І. Ковальчук; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ: Академперіодика, 2021. 400 с.)
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 2(116): 129–132
Повний текст (PDF)