1.2

ВІРНІСТЬ ТРАДИЦІЯМ І ВИКЛИКИ СУЧАСНОЇ НАУКИ: «ДОБРОВСЬКІ ЧИТАННЯ» 2021 РОКУ

Огляд підготували:

О.С. ПОПОВИЧ
https://orcid.org/0000-0001-5906-8358

Т.М. ВЕЛЕНТЕЙЧИК
https://orcid.org/0000-0003-2503-8040

Т.В. ГОНЧАРОВА

Nauka naukozn. 2021, 2(112): 3-28
https://doi.org/10.15407/sofs2021.02.003

Рубрика: Добровські читання
Мова: Українська
Анотація: Представлено огляд доповідей учасників щорічної конференції з наукознавства та історії науки «Добровські читання», яка цього року проводилась за тематичним напрямом «Науково-педагогічна діяльність Г.М. Доброва — продовження традицій його послідовниками» і була присвячена 30-й річниці проголошення незалежності України.

В доповідях обговорювалися найбільш актуальні на сьогодні питання наукознавства, серед яких: шляхи збереження започаткованих Г.М. Добровим традицій щодо підготовки молодих науковців; територіальні аспекти інноваційного розвитку; результативність наукової діяльності в закладах вищої освіти (ЗВО), в тому числі зв’язки ЗВО із суб’єктами економіки; участь науковців академічних установ у навчальному процесі в ЗВО; розширення каналів популяризації наукових знань, включаючи молодіжні конференції з історії науки і техніки та Інтернет-простір, зокрема соціальні мережі; інструменти онлайн-навчання; наукознавчий аналіз законодавчих актів України; інструменти реалізації охорони і практичного використання авторських прав у науково-технологічній сфері; тенденції наукової співпраці в Україні. Відзначалось, що директивне реформування науки, зокрема формально-бюрократична реформа системи атестації наукових кадрів і присвоєння наукових звань, поки що більше спрямовано на прискорення її деградації, ніж на відновлення. Непродумані змін и системи статистичного обліку науково-технологічної та інноваційної діяльності, скорочення кількості показників, що публікуються Державною службою статистики України, ускладнюють об’єктивний аналіз процесів, які відбуваються.

Огляд доповідей демонструє, що крім традиційної проблематики, якій було присвячено доповіді, в тематиці досліджень Інституту все більшої ваги набуває вивчення проблем наукової молоді та популяризації науки, підвищення престижності наукової професії задля можливостей відновлення кадрового потенціалу вітчизняної науки.

Наведено рекомендації конференції, сформульовані на основі пропозицій, висловлених учасниками пленарного засідання

Ключові слова: Г.М. Добров, Добровські читання, Національна академія наук України, заклад вищої освіти, університет, популяризація науки, молодий учений, конференція, наукова робота, наукове знання, науковець, науково-освітня діяльність.

Повний текст (PDF)