1.7

БОРИС ГРИГОРОВИЧ ЛУЦЬКИЙ ТА УКРАЇНА

О.В. ФІРСОВ

Nauka naukozn. 2018, 2(100): 111-120
https://doi.org/10.15407/sofs2018.02.111

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація: У статті висвітлено внесок видатного конструктора, винахідника, вченого українського походження Бориса Григоровича Луцького в розвиток світового двигуно-, автомобіле- та літакобудування. На основі детальних даних доведено, що наприкінці XIX – у першій половині XX ст. він був одним із найвідоміших конструкторів і винахідників Європи. Показано, що хоча основним місцем його винахідницької та конструкторської діяльності була Німеччина, він постійно пропонував свої проекти для реалізації насамперед на батьківщині. Встановлено, що за заслуги перед вітчизною Б.Г. Луцький у 1903 році був нагороджений орденом Святого Станіслава, а в 1906 році йому було присвоєно звання спадкового почесного громадянина Російської імперії. Б.Г. Луцький до кінця життя не прийняв громадянства іншої держави. Після закінчення громадянської війни він постійно шукав шляхи для повернення на батьківщину, хотів служити Україні не з-за кордону, а проживаючи на рідній землі.

Ключові слова: двигун внутрішнього згоряння, двигунобудування, автомобілебудування, літакобудування, конструктор.

Список літератури

 1. Ausstellung technischer Arbeitsbehelfe für das Kleingewerbe. Prager Tagblatt. 1894. Vol. 18. No 300. Р. 8—9.
 2. Szkόlnik L. Die Taube mit zwei Motoren. Der Motorwagen. 1912. Vol. 15. No 6. Р. 133—135.
 3. Les Automobiles Loutzky. Le Chauffeur. Lockert, Louis. Éditeur scientifique. 25 Octobre 1899. P. 384—390.
 4. The Loutzky motor-voiturette. The Motor-car journal. 1900. Vol. 2. No 53. P. 13.
 5. Handels-Register. Beilage der Berliner Börsen-Zeitung. 1907. No 566. Р. 19.
 6. Кладова Г. Винахідник моторів. Газета «Інженер-машинобудівник», 1998. 25 лютого.
 7. Конструктор из Бердянска. Азовський бульвар, 2005. 19 июня.
 8. Cарнацький О.П. Їх імена — то слава Запорізького краю. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2009. Вип. XXV. С. 225—229.
 9. Supf P. Das Buch der deutschen Fluggeschichte: Vorkriegszeit, Kriegszeit, Nachkriegszeit bis 1932. P. Supf. — Klemm, 1935. Vol. 2. 640 p.
 10. Schaar G. Gasmotor von Lutzky. GWF; das Gas- und Wasserfach. 1889. Vol. 32. No 34. Р. 1092.
 11. Güldner H. Das Entwerfen und Berechnen der Verbrennungsmotoren: Handbuch für Konstrukteure und Erbauer von Gas- und Ölkraftmaschinen. Berlin, J. Springer, 1903. 546 p.
 12. Supf P., Brütting G. Das Buch der deutschen Fluggeschichte: Vorkriegszeit, Kriegszeit, Nachkriegszeit bis 1932. Drei Brunnen Verlag, Stuttgart, 1958. Vol. 2. 736 p.
 13. Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), ф. 803, оп. 1, дело 1036. Письмо Б.Г. Луцкого к князю П.Н. Енгалычеву, л. 41а, 41а (св), 41б, 41б (св).
 14. РГВИА, ф. 803, оп. 1, дело 1036. Рапорт генерал-майора Фабрициуса в Главное инженерное управление, л. 37—40, 42—49.
 15. Consul General Frank H. Mason. The potato as a source of wealth in Germany. Consular Reports. 1903. Vol. 72. No 272. P. 32—39.
 16. Российский государственный архив Военно-Морского Флота (РГАВМФ), ф. 417, оп. 5, дело 23330. О награждении инж. Б.Г. Луцкого за изобретение нефтяного двигателя и спиртовых моторов, 21 л.
 17. «The Car» road census. The Car Illustrated: A Journal of Travel by Land, Sea, & Air. London, 1906. Vol. 16. No 208. P. 399.

Повний текст (PDF)