1.5

МЕХ О.А.

Трансформації академічної науки у ХХ столітті як передумови формування сучасної науково-технологічної сфери України

Мова статті: українська

У статті подано результати аналізу процесу становлення та трансформування академічної науки в Україні протягом минулого століття під тиском кількох кардинальних змін у системі відносин суспільнополітичних інститутів. Показано тісний зв’язок між визначальними політичними і соціально-економічними трансформаціями та ключовими змінами в академічній сфері, зокрема у системі її управління, ієрархічній структурі, ресурсному забезпеченні, світогляді та моральнопсихологічному стані вчених. Окреслено суттєві трансформації, які змінювали обличчя науки в Україні впродовж 1918—1991 років і вплинули на її переформатування у нову історичну епоху. Представлено головні наслідки таких внутрішньосистемних наукових трансформацій, які у вигляді проблем, складних для вирішення як у технічному, так і у психологічному аспекті, склали основоположний вплив на формування наукової системи України після 1991 року.

Ключові слова: академічна наука, науково-технологічна сфера, трансформації, науко во-технологічна політика, управління наукою, проблеми науки, історія науки.

Повний текст (PDF)