1.7

ПЕРІОДИЗАЦІЯ В ІСТОРІЇ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУК

 Ю.О. ХРАМОВ
https://orcid.org/0000-0003-1359-1914

Nauka naukozn. 2018, 3(101): 92-104
https://doi.org/10.15407/sofs2018.03.092

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація: Наведено принципи побудови періодизації історії фундаментальних наук (математики, фізики, науки про Землю і космос, біології, хімії). Надано удосконалену періодизацію фізики, в основу якої покладено виявлені знакові події і топ-факти. Підкреслено, що в періодизаційній схемі розвитку світової фундаментальної науки її знакові події та факти мають суто ідейну природу, але в національній схемі – суспіль но-політичну, і періодизація розвитку національної фундаментальної науки будується в системі соціально-політичних та економічних координат. Водночас висвітлення історії національної (фундаментальної) науки слід проводити в світовому контексті, щоб побачити відповідність або невідповідність її рівня світовому. З урахуванням суспільно-політичних факторів надано періодизацію історії фізики Ук раїни, доведено, що вона майже збігається з періодизацією її громадянської історії.

Ключові слова: періодизація, періодизаційна схема, фізика, фундаментальна наука, історія науки.

Список літератури

 1. Ахиезер А.И. Развивающаяся физическая картина мира. Харьков: ННЦ «ХФТИ», 1998.
 2. Храмов Ю.А. Фізика. Історія фундаментальних ідей, теорій і відкриттів. К.: Фенікс, 2015.
 3. Храмов Ю.А. Новий подход к построению истории фундаментальной науки. Наука и науковедение. 2017. № 2. C. 112—125.
 4. Жизнь науки. М.: Наука, 1973.
 5. Ньютон И. Математические начала натуральной философии. М.: Наука, 1989.
 6. Лагранж Ж. Аналитическая механика. Л.: Гостехиздат, 1950. В 2 т
 7. Максвелл Дж. Избранные сочинения по теории злектромагнитного поля. М.: Гостехиздат, 1954.
 8. Храмов Ю.А. Великие экспериментальные открытия в физике в конца XIX — начале XX ст. и зарождение современной физики. Наука и науковедение. 1997. № 1—2. С. 186—197.
 9. Джиаккони Р. У истоков рентгеновской астрономии (Нобелевская лекция по физике 2002 г.). УФН. 2004. Т. 174. С. 427—438.
 10. Перлмуттер С. Измерение ускорения космического расширения по Сверхновым (Нобелевская лекция по физике 2001 г.). УФН. 2013. Т. 183. С. 1090—1098.
 11. Дайсон Ф. Новаторство в физике / Элементарные частицы. М.: Физ.-мат. лит., 1963. С. 90—103.
 12. Національна академія наук України. 1918—2013. Хронологія. К.: Фенікс, 2013.

Повний текст (PDF)