№3 (109)

НАУКА В ЗМОЗІ ІСТОТНО ВПЛИНУТИ НА ІННОВАЦІЙНЕ ВІДРОДЖЕННЯ КРАЇНИ.
Інтерв’ю президента НАН України академіка Б.Є. Патона журналу «Наука та наукознавство»
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2020, 3(109): 3-15
https://doi.org/10.15407/sofs2020.03.003
Анотація   Повний текст (PDF)

Наука та інноваційний розвиток економіки і суспільства

Головатюк В.М.
Стратегія наукоємного розвитку України: національні особливості в контексті світового тренду
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2020, 3(109): 16-33
https://doi.org/10.15407/sofs2020.03.016
Анотація   Повний текст (PDF)

Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу

Булкін I.О.
Пріоритети фінансування науково-технічної діяльності в Україні з боку підприємницького сектору. Частина II
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2020, 3(109): 34-63
https://doi.org/10.15407/sofs2020.03.034
Анотація   Повний текст (PDF)

Рижко Л.В.
Програмно-цільові дослідження: «внутрішньо» та «зовнішньо» орієнтована наука
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2020, 3(109): 64-77
https://doi.org/10.15407/sofs2020.03.064
Анотація   Повний текст (PDF)

Мех О.A., Мех Н.O.
Осмислення впливу інформаційно-техногенного фактора на соціокультурну сферу
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2020, 3(109): 78-91
https://doi.org/10.15407/sofs2020.03.078
Анотація   Повний текст (PDF)

Історія науки і техніки

Балишев М.А.
Український астроном-теоретик професор Олексій Іванович Раздольський (1877–1942): наукова біографія
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2020, 3(109): 92-115
https://doi.org/10.15407/sofs2020.03.092
Анотація   Повний текст (PDF)

Рубан М.Ю.
До історії реформування залізничного транспорту України: розвиток ремонтної бази вагонного господарства Донецької залізниці (1925–1941)
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2020, 3(109): 116-130
https://doi.org/10.15407/sofs2020.03.116
Анотація   Повний текст (PDF)

З архівів України

Оборонна тематика в роботі інститутів АН УРСР в 1975 р. (Продовження)
Мова: Українська та російська
Nauka naukozn. 2020, 3(109): 131-138
https://doi.org/10.15407/sofs2020.03.131
Анотація   Повний текст (PDF)

Ювілеї та пам’ятні дати

50-річчя Музею космонавтики імені С.П. Корольова
До 70-річчя від дня народження Олега Олексійовича Грачева
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2020, 3(109): 139-141
Повний текст (PDF)

Хроніка наукового життя

Міжнародний молодіжний симпозіум з історії науки і техніки «Пріоритети української науки»
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2020, 3(109): 142-144
Повний текст (PDF)

Рецензії

Академічна наука в інформаційному суспільстві (Грачев О.О., Хорєвін В.І. Академічна наука країн світу. К.: «Фенікс», 2020. 576 с.)
Держава — вже не «територія суверена», а «територія конкуренції» (Зубчик О.А. Формування конкурентоспроможності держави у перспективі політичного часу (державно-управлінські аспекти). К.: ТОВ «Поліграф плюс», 2019. 408 с.)
Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика (Новікова І.Е. Активізація технологічного  трансферу у дослідницьких університетах:  теорія та практика. Кам’янець-Подільський:
Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2019. 512 с.)
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2020, 3(109): 145-157
Повний текст (PDF)