1.4

КАВУНЕНКО Л.Ф. Г.М.

Добров в спогадах учнів і колег

Мова статті: російська

Nauka i naukovedenie 2019(2) 31-42

У статті на основі спогадів рідних, учнів, колег і соратників Г.М. Доброва з різних країн
представлено творчий портрет Геннадія Михайловича – генератора ідей, талановитої,
усебічно обдарованої особистості. Портрет доповнено інформацією про основні риси
організаційної культури Г.М. Доброва, вирішувані ним завдання державного і міжнародного рівня, його міжнародну діяльність. Використано матеріали Добровських читань
12 березня 2019 р. і анкетування учнів і колег Г.М. Доброва, проведене в 1999 р.

Ключові слова: наукознавство, наука, Центр науково-технічного потенціалу та історії науки, Міжнародний інститут прикладного системного аналізу, семінар, аспірант, «Наука
про науку».

Повний текст (PDF)