1.4

Г.М. ДОБРОВ У СПОГАДАХ УЧНІВ І КОЛЕГ

Л.Ф. КАВУНЕНКО
https://orcid.org/0000-0001-5291-5358

Nauka naukozn. 2019, 2(104): 31-42
https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.031

Рубрика: До 90-річчя Геннадія Михайловича Доброва
Мова: Російська
Анотація: У статті на основі спогадів рідних, учнів, колег і соратників Г.М. Доброва з різних країн представлено творчий портрет Геннадія Михайловича – генератора ідей, талановитої, усебічно обдарованої особистості. Портрет доповнено інформацією про основні риси організаційної культури Г.М. Доброва, вирішувані ним завдання державного і міжнародного рівня, його міжнародну діяльність. Використано матеріали Добровських читань 12 березня 2019 р. і анкетування учнів і колег Г.М. Доброва, проведене в 1999 р.

Ключові слова: наукознавство, наука, Центр науково-технічного потенціалу та історії науки, Міжнародний інститут прикладного системного аналізу, семінар, аспірант, «Наука про науку».

 Список літератури

  1. Кавуненко Л.Ф., Велентейчик Т.Н., Черногаева О.Г. Библиографическое исследование научной деятельности ведущих науковедов Украины. Наука и науковедение. 2018. № 1. С. 43—60.
    https://doi.org/10.15407/sofs2018.01.043
  2. Кавуненко Л.Ф., Велентейчик Т.Н. Цитируемость работ ученого как индикатор значимости его исследований. Годичная научная конференция ИИЕТ РАН, М.: ЯнусК., 2017. С. 68—80.
  3. Маліцький Б.А. Науково-технічний потенціал України від «добровських» часів до наших днів: дві різні епохи розвитку. Наука та наукознавство. 2015. № 2. С. 34—44.
  4. Блажевич Н.О. Ідеї Г.М. Доброва щодо організації науки. Наука та наукознавство. 2014. № 2. С. 26—30.
  5. Живага О.В. Погляди Г.М. Доброва на організацію академічної науки в Україні. Наука та наукознавство. 2014. № 2. С. 30—34.
  6. Вашуленко О.С. Молоді науковці НАНЦ: стан та перспективи. Наука та наукознавство. 2014. № 2. С. 34—42.
  7. Клочко Ю.А. Эта удивительная жизнь. Наука и науковедение. 2009. № 1. C. 46—53.
  8. Щербин В.К. Основатель системного науковедения в Беларуси. Социология. 2014. № 1. С. 141—144.

Повний текст (PDF)