1.5

БУЛКИН И.А.

Зміни в структурі дослідників НАН України: гендерний аспект. частина II

Мова статті: російська

Стаття продовжує дискусію щодо напрямів оптимізації вікової структури кадрового потенціалу НАН України і присвячена гендерному аспекту. Розглянуто варіацію значень співвідношення чисельності чоловіків і жінок серед дослідників як для НАН України у цілому, так і за групами наук у 2006—2015 роках у проекції на вікову структуру дослідників. Аналіз, що базується на даних Державної служби статистики України, виявив, що чисельність дослідників-чоловіків у НАН України у порівнянні з дослідниками-жінками скорочується випереджальними темпами, при цьому віковий профіль дослідників-жінок, особливо у гуманітарних та соціальних науках, є набагато краще збалансованим. Саме завдяки дослідникам-жінкам згладжується надмірний перекіс у бік старших вікових груп у галузі природничих, технічних і соціальних наук, який виник внаслідок багаторічної консервації чоловічого кадрового потен ціа лу. Розгляд масиву наукових організацій НАН України показав фактичну неефек тивність реалізованої кадрової політики стосовно дослідників-чоловіків молодшого та середнього поколінь як потенційної рушійної сили для її якісного оновлення.

Ключові слова: Національна академія наук України, вікова група, розподіл, дослідники-чоло віки, дослідники-жінки, співвідношення, абсолютна і відносна демаскулінізація, літні дослідники.

Повний текст (PDF)