1.5

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ ЕНЕРГЕТИКИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ УСТАНОВИ НАН УКРАЇНИ

Л.Г. ЛОБУНЕЦЬ
https://orcid.org/0000-0001-7543-635X

Nauka naukozn. 2021, 2(112): 55-63
https://doi.org/10.15407/sofs2021.02.055

Рубрика: Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу
Мова: Українська
Анотація: Актуальність теми дослідження обумовлена пріоритетністю впровадження альтернативних джерел і створення новітніх систем виробництва і постачання електричної та теплової енергії, що відображено  в енергетичних системах більшості розвинених  країн. Аналітичний огляд статистичних даних щодо динаміки цін  на сонячну електроенергію, а також  питомих капітальних витрат і цін на електроенергію для різних джерел підтверджує, що концепція переходу світової енергетики на відновлювані джерела енергії отримала необхідну техніко-економічну базу.

Наведено результати ретроспективного аналізу наукових досліджень, виконаних у наукових установах Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, які відповідають напрямам Енергетичної програми України «Нетрадиційна енергетика», «Вугільна енергетика» та «Нафтогазовий комплекс», а також порівняльної оцінки трендів їх розвитку.

Як інструментарій для проведення аналізу використовувалась база даних щодо завершених науково-дослідних робіт у галузі енергетики, створена в ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України». Вона охоплює період починаючи з 1995 року і містить інформацію щодо всіх науково-дослідних ро біт із відомчої тематики, виконаних у наукових установах Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України (ВФТПЕ НАН України). Особливістю бази є те, що зібрана інформація відповідає єдиному стандарту для всього періоду досліджень, що забезпечує достовірність і порівнянність даних. Обсяг і склад інформації в базі даних відповідає формі протоколу закінчених науково-дослідних робіт. Класифікацію тематики за напрямами здійснено на основі загальноприйнятої в НАН України рубрикації, яка ґрунтується на класифікації напрямів Енергетичної стратегії України на період до 2030 року: «Вугільна промисловість», «Нафтогазовий комплекс», «Електроенергетика», «Нетрадиційна енергетика», «Атомна енергетика», «Енергозбереження», «Регіональні та загальні проблеми енергетики», «Науково-технічне забезпечення енергетики», «Екологія», «Проблеми Чорнобиля».

Аналіз досліджень у галузі енергетики, виконаних ВФТПЕ НАН України, здійснено за показниками обсягу фінансування робіт, кількості наукових тем і публікацій із нетрадиційної енергетики, на основі яких визначено тренди розвитку згаданих досліджень. За результатами аналізу зроблено висновок, що основні тенденції й напрями досліджень, виконаних ВФТПЕ НАН України, відповідають сучасним світовим трендам, оскільки в останні десятиліття пріоритети зрушились у бік створення стійких енергетичних систем на основі використання безвуглецевих технологій та відновлюваних джерел енергії. З огляду на завдання, які стоять перед енергетичною наукою в період переходу до безвуглецевої системи енергозабезпечення, зроблено висновок щодо необхідності розширення досліджень в напрямах розроблення і створення ефективних систем довгострокового акумулювання електричної енергії.

Ключові слова: відновлювані джерела енергії, електроенергія, нетрадиційна енергетика, НАН України, наукові дослідження, фінансування.

Список літератури

  1. Burch I. & Gilchrist J. Survey of Global activity to phase-out internal combustion. 2018. URL: https://www.readkong.com/page/survey-of-global-activity-to-phase-out-internal-combustion-4753160 (дата звернення: 10.07.2020).
  2. Кудря С.О. Стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Вісник НАН України. 2015. № 12. С. 19—26.
  3. Cengiz M.S. & Mamis M.S. Price-Efficiency Relationship for Photovoltaic Systems on a Global Basis. Int. J. Photoenergy. Vol. 2015. Article ID 256101. http://doi.org/10.1155/2015/256101
  4. Лобунець Л.Г. Результати моніторингу досліджень установ відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України. Наука та наукознавство. 2013. № 4, C. 82—89.
  5. Лобунець Л.Г. Результати моніторингу досліджень установ відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України за 2010—2015 рр. ХХУІІІ Киевский международный симпозиум по науковедению и истории науки. Киев: «Феникс», 2018. С. 191—195.

Повний текст (PDF)