1.7

ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКОГО АСТРОФІЗИКА ПРОФЕСОРА МСТИСЛАВА СЕРГІЙОВИЧА САВРОНА (1902—1943)

M.A. БАЛИШЕВ
https://orcid.org/0000-0001-5211-3208

Nauka naukozn. 2020, 2(108): 96-124
https://doi.org/10.15407/sofs2020.02.096

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація: Стаття присвячена дослідженню життя і творчості вітчизняного астронома М.С. Саврона, фахівця у галузі галактичної та позагалактичної астрономії. Висвітлено етапи наукового шляху талановитого вченого, астронома-спостерігача, який вивчав фізичні характеристики Сонця, успішно фотографував малі планети і астероїди головного поясу (Аквітанію, Весту, Іриду, Флору, Цереру), здійснив серію багаторічних спостережень змінних зір. Саврон одним із перших серед вітчизняних астрономів досліджував змінні зорі, зокрема Нові у сузір’ях Геркулеса, Орла та Ящірки, які, за сучасними даними, є проміжними полярами (DQ Herculis, V603 Aquilae). Астроном вивчав потрійну зоряну систему Дельту Лебедя, спостерігав рідкі зорі О-типу, фотографував відомі кулясті скупчення М13 у сузір’ї Геркулеса та М15 у сузір’ї Пегаса, в якому також міститься багато змінних зір; досліджував довгоперіодичну комету Джонсона (1936). В Харківській астрономічній обсерваторії Саврон виконав ґрунтовну науково-дослідницьку роботу, присвячену проблемі поглинання фотографічних променів в атмосфері Землі. У складі делегації харківських астрономів взяв участь у спостереженнях так званого «Великого радянського затемнення» — повного сонячного затемнення 1936 р. Наведено приклади співпраці астронома з провідними ученими Харківської астрономічної обсерваторії проф. Б.П. Герасимовичем, проф. М.П. Барабашовим, Б.Є. Сємейкіним та П.Г. Пархоменко; показано участь Саврона у розбудові інструментальної бази обсерваторії; проаналізовано його наукові публікації. Розглянуто адміністративно-педагогічну діяльність ученого у закладах вищої освіти: в Харківському державному університеті імені О.М. Горького, Харківському державному педагогічному інституті імені Г.С. Сковороди, зокрема на посадах декана географічного та фізико-математичного факультетів, завідувача кафедри астрономії. Документально підтверджено діяльність проф. М.С. Саврона під час Другої світової війни, зокрема висвітлено його участь в організації Ради наук у Харкові та роботу в Науково-технічній управі під час німецької окупації міста у 1941–1943 рр.

Ключові слова: астрофізика, галактика, мала планета, змінні зорі, Нова у Геркулесі 1934, туманність, «Велике радянське сонячне затемнення», позагалактичні об’єкти, Харківська астрономічна обсерваторія, Харківський державний університет, Харківський державний педагогічний інститут.

Список літератури

 1. Барабашов М.П., Лебединський Л., Саврон М.С. Шингарьов Л.I. Спостереження тимчасової зiрки Геркулеса. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії. 1935. № 1. С. 1—2.
 2. Андронов І.Л. Гравімагнітні ротатори в катаклізмічних подвійних системах. Журнал фізичних досліджень. 2008. Т. 12. № 2. С. 1—11.
 3. Вавилова И.Б. Планетная научная школа академіка Н.П. Барабашова // 200 лет астрономии в Харьковском университете / Под ред. проф. Ю.Г. Шкуратова. Харьков: ХНУ, 2008. С. 175—179.
 4. Бакіров В.С., Духопельников В.М., Зайцев Б.П. та ін. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за 200 років. Харків: Фоліо, 2004. 750 с.
 5. 200 лет астрономии в Харьковском университете / Под ред. проф. Ю.Г. Шкуратова. Харьков: ХНУ, 2008. 632 с.
 6. Кухтин А. В. Розвиток історичної освіти та науки в Харківському державному педагогічному інституті у 1933—1941 роках: зб. наук. праць. Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди. Серія «Історія та географія». Харків, 2012. Вип. 43. С. 120—126.
 7. Пономаренко Р.О. Наукова діяльність у Харкові підчас окупації 1941—1943 рр. Питання історії науки і техніки. 2008. № 3. С. 65—70.
 8. Зайцев Б.П., Посохов С.И. Память о войне в документах. Universitates. Наука и Просвещение. 2001. № 3. С. 48—59.
 9. Архів Науково-дослідного інституту астрономії ХНУ імені В.Н. Каразіна (1927— 1943).
 10. Архив Российской академии наук. (1931). Ф. 555. Оп. 4. Спр. 552. 2 л.
 11. Державний архів Харківської області. Ф. Р-2792. (1934). Оп. 1. Спр. 3. Арк. 10. (далі — ДАХО).
 12. ДАХО. (1934). Ф. Р-2792. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 3.
 13. ДАХО. (1936). Ф. Р-2792. Оп. 1. Спр. 20. Арк. 190.
 14. ДАХО. (1936). Ф. Р-2792. Оп. 1. Спр. 21. Арк. 40—41, 44, 45.
 15. ДАХО. (1941—1943). Ф. Р-3076. Оп. 1. Спр. 1. 138 арк.
 16. ДАХО. (1942). Ф. Р-3076. Оп. 1.Спр. 4. 9 арк.
 17. ДАХО. (1942). Ф. Р-3076. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 135.
 18. ДАХО. (1942). Ф. Р-3076. Оп. 1. Спр. 6. 80 арк.
 19. ДАХО. (1942). Ф. Р-3076. Оп. 1. Спр. 15. 19 арк.
 20. ДАХО. (1942). Ф. Р-3076. Оп. 1. Спр. 21. Арк.323.
 21. ДАХО. (1942). Ф. Р-3076. Оп. 1. Спр. 23. 107 арк.
 22. ДАХО. (1942). Ф. Р-3076. Оп. 1. Спр. 26. 43 арк.
 23. ДАХО. (1942). Ф. Р-3076. Оп. 1. Спр. 29. 172 арк.
 24. ДАХО. (1942). Ф. Р-3076. Оп. 1. Спр. 43. 57 арк.
 25. ДАХО. (1942). Ф. Р-3076. Оп. 1. Спр. 45. Арк. 186.
 26. ДАХО. (1942). Ф. Р-3081. Оп. 1. Спр. 55. Арк. 1—2.
 27. ДАХО. (1936). Ф. 4293. Оп. 1. Спр. 9. 215 арк.
 28. ДАХО. (1936). Ф. 4293. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 115.
 29. ДАХО. (1938). Ф. 4293. Оп. 1. Спр. 23. Арк. 118—120.
 30. ДАХО. (1938). Ф. 4293. Оп. 1. Спр. 24. Арк. 58.
 31. ДАХО. (1939). Ф. 4293. Оп. 1. Спр. 50. Арк. 230.
 32. ДАХО. (1939). Ф. 4293. Оп. 1. Спр. 51. Арк. 171.
 33. ДАХО. (1940). Ф. 4293. Оп. 1. Спр. 60. Арк. 133.
 34. ДАХО. (1940). Ф. 4293. Оп. 1. Спр. 66. Арк. 26; 60.
 35. ДАХО. (1940). Ф. 4293. Оп. 1. Спр. 67. Арк. 101.
 36. ДАХО. (1941). Ф. 4293. Оп. 1. Спр. 76. Арк. 217; 246.
 37. Архів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Оп. ППС звільн.1933—1941. Спр. 243, 4 арк.
 38. Памятная книжка Полтавской губернии на 1915 год. Полтава: Типо-Литография Губерн. Правления, 1915. С. 231.
 39. Саврон М.С. Розподіл позагалактичних туманностей. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії. 1935. Т. 5. С. 39—47.
 40. Balyshev M.A. A Historical and Biographical Study of the Life and Scientific Work of Boris Semeykin (1900—1938). Kinematics and Physics of Celestial Bodies. 2018. Vol. 34. No. 2. P. 98—101. https://doi.org/10.3103/S0884591318020022
 41. БарабашовН.П. ОтчетХарьковскойастрономическойобсерваторииза 1931 год. Астрономический журнал. 1932. Т. 9. Вып. 3—4. С. 294—298.
 42. Балышев М.А. Историко-биографическое исследование жизни и творчества украинского астронома Прасковьи Георгиевны Пархоменко. Наука и науковедение. 2018. № 1. С. 114—137. https://doi.org/10.15407/sofs2018.01.114
 43. Балышев М.А. Sic itur ad astra: научная биография и трагическая судьба астронома Бориса Евгеньевича Семейкина. Историко-астрономические исследования. Дубна: Феникс, 2018. Т. 40. С. 127—169.
 44. Саврон М.С. Атмосферне вбирання (поглинання) фотографічних променів. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії. 1935. Т. 5. С. 49—54.
 45. Барабашов Н.П. Отчет о деятельности Астрономической обсерватории Харьковского государственного университета за 1933 год. Астрономический журнал. 1934. Т. 11. Вып. 3. С. 270.
 46. Гнедин Ю.Н., Борисов Н.В., Нацвлишвили Т.М. Промежуточный поляр V603 Aql. Письма в Астрономический журнал (Астрономия и космическая астрофизика). 1990. Т. 16. № 7. С. 635—641.
 47. Саврон М.С. Спостереження Nova Herculis 1934. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії. 1938. Т. 6. С. 47—49.
 48. Dai Z.B., Qian S.B. Plausible explanations for the variations of orbital period in the old nova DQ Herculis. Astronomy and Astrophysics. 2009. Vol. 503. No 3. P. 883—888. https://doi.org/10.1051/0004-6361/200810909
 49. МихайловВ.О., СавронМ.С. Фотографічніспостереженнякомети 1935а (Джонсона) на 16-тита 12-тисм. астрографіЦейсаАстрономічноїобсерваторіїХарківськогодержавногоуніверситету. ПублікаціїХарківськоїастрономічноїобсерваторії. 1935. Т. 3. С. 3.
 50. Kometen und Meteore. 6689: Sternwarten und Beobachter. Astronomischer Jahresbericht. 1936. Vol. 37. S. 184.
 51. Барабашов Н.П. Об экспедиции АО ХГУ для наблюдения полного солнечного затмения 19 июня 1936 г. Мироведение. 1936. Т. 25. № 6. С. 14—22.
 52. Саврон М. С. Візуальні яскравості Nova 605 1936 Lacertae. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії. 1938. Т. 6. С. 51—53.
 53. Барабашов Н.П. Отчет о деятельности Астрономической обсерватории Харьковского государственного университета за 1937 год. Астрономический журнал. 1938. Т. 15. Вып. 3. С. 278—279.
 54. Барабашов Н.П. Отчет о деятельности Астрономической обсерватории Харьковского государственного университета за 1938 год. Астрономический журнал. 1939. Т. 16. Вып. 2. С. 112—113.
 55. Барабашов Н.П. Отчет о деятельности Астрономической обсерватории Харьковского государственного университета за 1939 год. Астрономический журнал. 1940. Т. 17. Вып. 3. С. 94—96.
 56. Из истории физико-математического факультета Харьковского государственного педагогического института имени Г.С. Сковороды (к 180-летию института). Метод. рек. для преподавателей и студентов / Сост. И.А. Наумов. Харьков: ХГПИ, 1991. 24 с.
 57. Барабашов Н.П. Отчет о деятельности Астрономической обсерватории Харьковского государственного университета за 1940 год. Астрономический журнал. 1941. Т. 18. Вып. 3. С. 267.
 58. Шачнєва Є.В. Деякі питання історії Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди // Матеріали ювілейної наукової сесії, присвяченої 50-річчю Інституту. Харків: Видавництво Харківського університету, 1969. С. 31—33.
 59. Історія Національної академії наук України (1941—1945): Частина 1. Документи і матеріали / Редкол.: О.С. Онищенко (відп. ред.) та ін. К., 2007. 808 с.
 60. Історія Національної академії наук України (1941—1945): Частина 2. Додатки / Редкол.: О.С. Онищенко (відп. ред.) та ін. К., 2007. 576 с.

Повний текст (PDF)