1.9

ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ КОСМОНАВТИКИ ІМ. С.П. КОРОЛЬОВА

I.Д. ДЯЧУК
https://orcid.org/0000-0001-6325-4241   

Nauka naukozn. 2020, 4(110): 130-148
https://doi.org/10.15407/sofs2020.04.130

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація: Метою статті є узагальнення маловідомих широкій громадськості фактів, які стали визначальними для становлення музею, зокрема щодо ролі провідних учених та інституцій НАН України у формуванні національної фондової колекції, організації системних наукових досліджень та підтримці міжнародного співробітництва в сфері популяризації космічної науки і технологій.

Джерельною базою дослідження є матеріали фондів Національного музею космонавтики ім. С.П. Корольова, Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г.С. Пшеничного, Центрального державного науково-технічного архіву України, Державного архіву Житомирської області, наукові публікації та доповіді. Методологію дослідження складають загальноісторичні методи наукового дослідження: історико-генетичний, історико-порівняльний та історико-системний. Також застосовано принципи хронологічного аналізу та соціального підходу.

Розглянуто етапи створення фондів музею. Перший етап: утворення меморіального фонду, що містив особисті речі академіка С.П. Корольова. Другий етап: формування технічної складової колекції, представленої макетами перших космічних апаратів та аутентичними зразками космічного спорядження. Третій етап: передача у фонди технологічних зразків великогабаритної космічної техніки та приладів. Четвертий етап: формування гуманітарної складової в колекції, що відобразилась у комплектуванні фондів предметами образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, філософським творами представників космізму, аудіо та відеоматеріалами культурологічної тематики. П’ятий етап: процес наповнення національної колекції з космонавтики матеріалами з історії міжнародного співробітництва в космічній сфері.

Висвітлено процес формування науково-технічної складової колекції музею, зокрема в умовах секретності в період до 1991 року, визначено особливості наукової концепції музею та відображення концептуальних ідей засобами музейної експозиції. Проаналізовано здобутки музею у сфері міжнародних відносин, показано співпрацю з музейним комітетом Міжнародної астронавтичної федерації на основі впровадження принципів «відкритої науки», популяризації знань через форми музейної роботи. Визначено роль музею у партнерській діяльності в рамках регіонального космічного кластера «Полісся», який об’єднав науковців, освітян, музейників та представників бізнесу. Доведено, що досвід та позитивні результати співробітництва з інституціями НАН України зумовили сучасну стратегію розвитку музею, основану на взаємодії та проведенні спільних наукових і культурно-освітніх проєктів міждисциплінарного характеру, що потребує експертної оцінки фахівців у різних наукових напрямах.

Ключові слова: Головний Конструктор, Національна академія наук України, музей космонавтики, музейна концепція, музейний розвиток, музейні фонди, Міжнародна федерація астронавтики, міжнародне співробітництво, популяризація науки.

Список літератури

 1. Стратегія космічної діяльності України на період до 2022 року. URL:https://ips.ligazakon.net/document/FN047449  (дата доступу: 12.04.2020).
 2. Концепція створення регіонального інноваційно-космічного кластера «Полісся» // Додаток до рішення Житомирської обласної ради від 12.11.2019 № 1708. URL: https://zt.gov.ua/ (дата доступу: 21.04.2020).
 3. Болтенко О.С. До 25-річчя Музею історії космонавтики. Київський політехнік. 2016. № 17. С. 145.
 4. Вовкодав С.М. До питання історії створення Музею космосу в м. Переяслав-Хмельницькому. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: матер. І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (Переяслав-Хмельницький, 29—30 квітня 2014 р.). П.-Хм., 2014. С. 35—38.
 5. Горелова С.А. Достижения космической отрасли Украины в музеях харьковских предприятий. Вісник НТУ «ХПІ»: зб. наук. пр. Харків: НТУ «ХПІ». 2009. № 29. С. 26—36.
 6. Лосинская С.В. Музеи авиации и космонавтики в Украине на современном этапе. Научные ведомости. 2013. № 8(151). Вып. 26. С. 68—73.
 7. Щербакова Н.М., Місяць Н.К. Особливості формування колекції меморіального фонду музею космонавтики імені С.П. Корольова. Всеукраїнський музейний форум: матер. наук.-практ. конф. (Переяслав-Хмельницький, 3—5 липня 2017 р.). П.-Хм., 2017. С. 355—359.
 8. Дячук І.Д. Міжнародна рада космічних музеїв: завдання та перспективи. Всеукраїнський музейний форум: матер. наук.-практ. конф., (Переяслав-Хмельницький, 3—5 липня 2017 р.) П.-Хм., 2017. С. 131—133.
 9. Dyachuk I.D. Museum of a realized dream. Proceedings from: RUIMTEVAART. 2016. No 4. P. 36—45.
 10. Zosimovich O. Space technology museum objects of the exhibition in Korolev Space Museum (Zhytomyr, Ukraine) as historical sources. Web of Scholar. 2018. No 3(21). P. 32—35.
 11. Постанова виконкому Житомирської Міської Ради депутатів трудящих № 252 від 5 квітня 1966 р. «Про увічнення пам’яті академіка С.П. Корольова». Державний архів Житомирської області. Ф. 280. Оп. 5. Спр. 664. Арк. 241.
 12. Постанова бюро міського комітету КП України та виконкому Міської Ради депутатів трудящих № 28 від 18.09.1969 р. «Про створення в Житомирі меморіального музею Двічі Героя Соціалістичної Праці Академіка Корольова С.П.». Державний архів Житомирської області. Ф. 280. Оп. 5. Спр. 800. Арк. 288.
 13. Пасько А. Виступають столичні вчені. Радянська Житомирщина. 3 липня, 1970 р.
 14. Кізуб К. Щира данина великому землякові. Радянська Житомирщина. 2 серпня, 1970 р.
 15. Кирдода Н.С. Нужен музей космонавтики. Правда Украины. 7 июня, 1985 г.
 16. Про створення Житомирського музею космонавтики імені С.П. Корольова. Витяг з Наказу № 193 від 04.11.87 р. Управління культури Виконавчого комітету Житомирської обласної ради народних депутатів. Державний архів Житомирської області. Ф. 3448. Оп. 1. Спр. 1381. Арк. 109.
 17. Книга відгуків Житомирського музею космонавтики ім. С.П. Корольова. 1989—2000 рр. Україна, м. Житомир. Фонди Національного музею космонавтики ім. С.П. Корольова, КП-2033/ІІ Д-212.
 18. Перспективний план спільної науково-дослідної діяльності ДП «КБ «Південне» і наукових установ НАН України на 2018—2022 роки. Наука для космічної промисловості. Інформаційний бюлетень Координаційної ради з організації спільних робіт ДП «КБ «Південне» і наукових установ НАН України. 2017. № 1—2. С. 66—82.

Повний текст (PDF)