№1 (107)

Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу

Луговий В.І., Слюсаренко О.М., Таланова Ж.В.
Авторська інтеграція і диференціація в дослідженнях: контекст найвищих досягнень
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2020, 1(107): 3-21
https://doi.org/10.15407/sofs2020.01.003
Анотація   Повний текст (PDF)

Попович О.С., Костриця О.П.
Посилення негативних тенденцій в динаміці кадрового потенціалу НАН України
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2020, 1(107): 22-33
https://doi.org/10.15407/sofs2020.01.022
Анотація   Повний текст (PDF)

Сотник В.В., Купчин А.В.
Розвиток критичних технологій — важливий крок у майбутнє України
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2020, 1(107): 34-48
https://doi.org/10.15407/sofs2020.01.034
Анотація   Повний текст (PDF)

Язвинська М.В., Коваленко Н.М.
Наукова інформація з питань книгознавства і видавничої культури у публікаціях фахівців-книгознавців та науковців НАН України
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2020, 1(107): 49-65
https://doi.org/10.15407/sofs2020.01.049
Анотація   Повний текст (PDF)

Наука та освіта

Мех О.А.
Інтеграційні процеси між академічним та освітянським секторами науки в Україні: передумови, фактори, перспективи
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2020, 1(107): 66-83
https://doi.org/10.15407/sofs2020.01.066
Анотація   Повний текст (PDF)

Ісакова Н.Б.
Відтворення наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні: глобальні та національні виклики
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2020, 1(107): 84-107
https://doi.org/10.15407/sofs2020.01.084
Анотація   Повний текст (PDF)

Історія науки і техніки

Аллахвердян О.Г.
Радянська наука і державна політика репресій наукового соціуму
Мова: Російська
Nauka naukozn. 2020, 1(107): 108-120
https://doi.org/10.15407/sofs2020.01.108
Анотація   Повний текст (PDF)

З архівів України

Оборонна тематика в наукових розробках вчених НАН України в 1971 р. (невідомі сторінки історії)
Мова: Російська
Nauka naukozn. 2020, 1(107): 121-132
https://doi.org/10.15407/sofs2020.01.121
Анотація   Повний текст (PDF)

Ювілеї та пам’ятні дати

Є.О. Патон (150 років від дня народження)
Іван Пулюй (до 175-річчя від дня народження)
М.П. Корнєйчук (100 років від дня народження)
В.М. Перетц (150-років від дня народження)
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2020, 1(107): 133-143
Повний текст (PDF)

Хроніка наукового життя

Регіональний інноваційно-космічний кластер «Полісся» – перші кроки до ефективного міжвідомчого партнерства
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2020, 1(107): 144-147
https://doi.org/10.15407/sofs2020.01.144
Анотація   Повний текст (PDF)

Рецензії

Актуальна книга про науково-технологічну та інноваційну політику (рецензія на книгу О.С. Поповича «Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації»)
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2020, 1(107): 148-150
Повний текст (PDF)