2

Наука та інноваційний розвиток економіки і суспільства

МЕХ О.А.

Розвиток науково-технологічної сфери України: держава, наука та бізнес у створенні спільних точок «зростання»/«кластерів»

Анотація                         Повний текст (PDF)

ЯКОВЛЄВ А.І.

Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні та шляхи його поліпшення

Анотація                         Повний текст (PDF)

Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу

БУЛКИН И.А.

Парадоксы иностранного финансирования научно-технической деятельности в Украине. Часть І

Анотація                          Повний текст (PDF)

ІСАКОВА Н.Б.

Гендерний паритет у науці: тенденції в світі та в Україні

Анотація                           Повний текст (PDF)

Зарубіжна наука. Міжнародне науковотехнічне співробітництво

ВИТЯЗЬ П.А., ЩЕРБИН В.К.

Научные советы при Международной ассоциации академий наук как форма самоорганизации отраслей научных знаний.

Анотація                            Повний текст (PDF)

Історія науки і техніки

ФІРСОВ О.В.

Борис Григорович Луцький та Україна

Анотація                             Повний текст (PDF)

ГАРМАСАР В.Г.

Трагічні сторінки в історії біології в АН УРСР

Анотація                             Повний текст (PDF)

 З архівів України

«Вкрадене звання» (боротьба за повернення звання академіка АН УРСР)

Повний текст (PDF)

100 років від дня введення григо ріанського календаря і середньоєвропейського часу

Повний текст (PDF)

Хроніка наукового життя

Повний текст (PDF)