1.6

ІНЖЕНЕРІЯ ЗНАНЬ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ РЕВОЛЮЦІЇ

В.І. ОНОПРІЄНКО

Nauka naukozn. 2017, 2(96): 82-89
https://doi.org/10.15407/sofs2017.02.082

Рубрика: Наука та освіта
Мова: Російська
Анотація: Прогрес інформаційних технологій прямо пов’язаний із типологією знань. Бурхлива експансія інформаційних технологій у сучасному світі викликана прогресом інструментального знання, яке відвоювало собі значне місце в просторі науки та діяльності. У статті йдеться про специфіку інструментального знання, його зв’язок із практичною раціональністю і діяльністю, про роль знань експертів для вирішення актуальних проблем науки і практики.

Ключові слова: конструктивний характер пізнання, інформаційні технології, типологія знань, інструментальне знання, знання експертів, інженер зі знань, рефлексія, рефлексивність кібернетики.

Список літератури

  1. Касавин И.Т. Познание. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М.: Канон+; Реабилитация, 2009. С. 707—712.
  2. Муромцев Д.И. Системы инженерии знаний. СПб, 2009. 60 с.
  3. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. СПб.: Питер, 2001. 384 с.
  4. Корнилов Ю.К., Владимиров И.Ю. Инструментальный опыт как компонент опыта практического преобразования. Ярославский психологический вестник. 2005. Вып. 16. С. 21—28.
  5. Грэхэм Лорен Р. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. Пер. с англ. М.: Политиздат, 1991. 480 с.

Повний текст (PDF)