1.6

ОНОПРІЄНКО В.І.

Інженерія знань в інформаційній революції

Мова статті: російська

Прогрес інформаційних технологій прямо пов’язаний із типологією знань. Бурхлива експансія інформаційних технологій у сучасному світі викликана прогресом інст рументального знання, яке відвоювало собі значне місце в просторі науки та діяльності. У статті йдеться про специфіку інструментального знання, його зв’язок із практичною раціональністю і діяльністю, про роль знань експертів для вирішення актуальних проблем науки і практики.

Ключові слова: конструктивний характер пізнання, інформаційні технології, типологія знань, інструментальне знання, знання експертів, інженер зі знань, рефлексія, рефлексивність кібернетики.

Повний текст (PDF)