1.5

БІБЛІОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОВІДНИХ НАУКОЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

Л.П. КАВУНЕНКО
https://orcid.org/0000-0001-5291-5358 ,
Т.М. ВЕЛЕНТЕЙЧИК
https://orcid.org/0000-0003-2503-8040 ,
О.Г. ЧЕРНОГАЕВА
https://orcid.org/0000-0002-3491-341Х

Nauka naukozn. 2018, 1(99): 43-60
https://doi.org/10.15407/sofs2018.01.043

Рубрика: Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу
Мова: Російська
Анотація: На основі вивчення масиву публікацій проаналізовано структуру та динаміку наукових публікацій, зміну тематики досліджень, рівень співпраці (національний, міжнародний), співавторство, рівень і динаміку цитування робіт двох відомих учених-наукознавців: Геннадія Михайловича Доброва, засновника та першого керівника Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки, та Бориса Антоновича Маліцького, директора Центру з 1990 р. і по теперішній час (з 2015 р. — Інститут). Для виявлення найбільш цитованих робіт Г.М. Доброва і Б.А. Маліцкого використано також інформацію пошукової системи Google Scholar. Підкреслено, що публікаційна активність цих учених відображає не тільки їхні власні дослідження, а й діяльність Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України — єдиної наукової установи в Україні, яка займається наукознавчою тематикою.

Ключові слова: наукознавство, наукова діяльність, публікація, співавтори, напрями досліджень, цитованість робіт.

Список літератури

  1. Малицкий Б.А., Храмов Ю.О. Г.М. Добров — учений та учитель (до 80-річчя від дня народження). Наука та наукознавство. 2009. № 1. С. 3—8.
  2. Кавуненко Л.Ф., Гончарова Т.В. Г.М. Добров и вопросы преемственности в науковедении. Наука та наукознавство. 2009. № 1. С. 9—23.
  3. Рыбачук В.П., Виденина Н.Г. Наукометрическое измерение научной деятельности Г.М. Доброва. Наука та наукознавство. 2009. № 1. С. 24—43.
  4. Кавуненко Л.Ф., Велентейчик Т.Н. Цитируемость работ ученого как индикатор значимости его исследований. Сб. научных трудов ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН. М., 2017. С. 68—80.
  5. Кавуненко Л.Ф., Велентейчик Т.Н. Юбилейные даты киевского науковедения. Наука та наукознавство. 2016. № 3. С. 104—109.
  6. Малицкий Б.А., Кавуненко Л.Ф., Красовская О.В., Пилипенко А.П. Центр науковедения в Украине. Социология науки и технологий. 2012. Т. 3. № 2. С. 7—19.
  7. Добров Г.М. Наука о науке. Введение в общее науковедение. М.: Наука, 1966. 271 с.
  8. Добров Г.М. Наука о науке. 3-е изд. доп. и перераб. К.: Наукова думка, 1989. 304 с.
  9. Малицкий Б.А. Современная наука и новые задачи науковедения. Наука та наукознавство. 2013. № 1. С. 3—21.

Повний текст (PDF)