1.6

ТРАДИЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З КИТАЄМ

Л.П. КАВУНЕНКО
https://orcid.org/0000-0001-5291-5358

Н.Б. ІСАКОВА
https://orcid.org/0000-0001-9632-8067

Nauka naukozn. 2021, 4(114): 94—111
https://doi.org/10.15407/sofs2021.04.094

Рубрика: Зарубіжна наука. Міжнародне науково-технічне співробітництво
Мова: Українська
Анотація: Стаття присвячена дослідженню міжнародного науково-технічного співробітництва, яке зберігає значення для наукової, освітньої та інноваційної сфер України. Підкреслено, що нова реальність, пов’язана зі зміною лідерів економічного та інноваційного розвитку, обмеженими фізичними контактами через пандемію COVID-19, широкомасштабною цифровізацією, вимагає нових підходів до розуміння і вивчення поточного стану міжнародного науково-технічного співробітництва України з різними країнами, серед яких важливе місце належить Китаю. Практика розвитку китайсько-українських відносин показує, що ці країни стають дедалі більш важливими партнерами в різних сферах діяльності.

Наголошено на необхідності розроблення спеціальних програм науково-технічного співробітництва різних суб’єктів господарювання і визначенні пріоритетних напрямів міжнародної взаємодії для просування науки та інновацій в Україні. Наведено приклади взаємовигідного науково-технічного співробітництва між Україною і Китаєм, потенційно здатного знизити вплив негативних явищ в науково-освітній сфері України. Показано, що в процесі міжнародного науково-технічного співробітництва створюються нові види взаємодії між суб’єктами співробітництва, розширюється географія партнерських взаємодій, а завдяки економічним досягненням, основаним на знаннях і інноваціях, Китай стає все більш привабливим партнером для України.

Наведені приклади науково-технічного співробітництва між Україною та Китаєм свідчать, що науково-технічною політикою України передбачено необхідні рамкові умови для його взаємовигідної та ефективної реалізації. Водночас дедалі більшого поширення набувають ініціативи окремих дослідних інститутів і університетів. Перспективи Китаю як партнера України з науково-технічного співробітництва автори обґрунтовують особистим досвідом участі в дослідницькому проєкті із залучення іноземних фахівців для роботи в провінції Цзянсі.

Ключові слова: міжнародне науково-технічне співробітництво, Китай, Україна, провінція Цзянсі, дослідження і розробки, Китайсько-український інститут зварювання ім. Є.О. Патона, Національна академія наук України, Інститут науково-технічної стратегії Академії наук провінції Цзянсі, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», залучення закордонних фахівців.

Список літератури

  1. Безрукова Н.В., Лекунович А.Ю. Особливості побудови інноваційної економіки: аналіз досвіду Китаю та реалії України. Ефективна економіка. 2017. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5544 (дата звернення: 16.08.2021).
  2. Баланчук І.С. Побудова інноваційної системи в Китайській Народній Республіці. Наука, технології, інновації. 2019. № 1. С.23–35.
  3. Ковалев М.М., Ван Син. Китай в XXI веке — мировая инновационная держава. Минск: Изд. центр БГУ, 2017. 239 с. URL: https://elib.bsu.by/handle/123456789/190392 (дата звернення: 20.09.2021).
  4. Ван Син, Ковалев М. Китай строит экономику знаний. Вестник Ассоциации Белорусских Банков. 2015. № 7(758). С. 3—11. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/38540678.pdf (дата звернення: 19.09.2021).
  5. Christofilopoulos, E., Mantzanakis, S. China 2025: research & innovation landscape. Foresight and STI Governance. 2016. Vol. 10. No. 3. P. 7—16. https://doi.org/10.17323/1995-459X.2016.3.7.16
  6. Кириченко И.В. Китай: международное научно-техническое сотрудничество в контексте стратегических установок социально-экономической политики. Инновации. 2020. № 8. URL: https://maginnov.ru/ru/zhurnal/arhiv/2020/innovacii-n8-2020/kitaj-mezhdunarodnoe-nauchno-tehnicheskoe-sotrudnichestvo-v-kontekste-strategicheskih-ustanovoksocialno-ekonomicheskoj-politiki (дата звернення: 02.07.2021).
  7. Бойко О. Досвід України та Китаю щодо створення організаційних форм інноваційної діяльності. Європейський науковий журнал економічних та фінансових інновацій. 2019. Т. 1. № 3. С. 5—26. https://doi.org/10.32750/2019-0101
  8. Мікловда В. П., Грига В.Ю. Особливості регіональної інноваційної політики в Китаї (на прикладі провінції Цзянсі). Науковий вісник Ужгородського університету: Економіка. 2018. Вип. 2(52). С. 13—25.

Повний текст (PDF)