1.3

ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МІНІСТЕРСТВІ
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

І.О. БУЛКІН
https://orcid.org/0000-0002-4674-2355

Nauka naukozn. 2022, 4(118): 32–65
https://doi.org/10.15407/sofs2022.04.032

Рубрика: Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу
Мова: Українська
Анотація: Стаття присвячена реалізації запропонованих автором методологічних основ для ідентифікації фактичних пріоритетів науково-технічних робіт в установах Міністерства освіти і науки (МОН) України. Її актуальність пов’язана з деградацією державної статистики досліджень і розробок в останнє десятиріччя з точки зору охоплення процесів у цій сфері, а також із дефіцитом первинних даних для наукознавчих досліджень в умовах воєнного часу. У статті викладено результати дослідження, спрямованого на адаптацію розробленого автором методу ідентифікації пріоритетних напрямів науково-технічних робіт в установах МОН України з опорою на можливості інформаційного масиву реєстраційних карток Українського інституту науково-технічної експертизи та даних у форматі Рубрикатора науково-технічної інформації. Методами дослідження є системний аналіз, зіставлення, групування та низка прийомів оброблення параметричних рядів і розподілів множин. Використано інформаційні ресурси Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації і Державної служби статистики України. Досліджено особливості функціонування установ МОН України, в яких поєднується освітянська та наукова діяльність, що призвело до корекції вибірки карток задля забезпечення їх зіставності з процесами в НАН України. Виявлено, що сукупні величини нових залучених коштів у МОН України у 2017—2018 та 2018—2019 роках приблизно дорівнюють обсягу його фінансування, відповідно, у 2018 та 2019 рр. за даними Державної служби статистики України, а відхилення виявилось помірним. Отже, за гіпотетичної ліквідації системи державного обліку науково-технічної діяльності масив реєстраційних карток здатний виступати джерелом для характеристики її процесів. Як фактичні пріоритетні напрями науково-технічних робіт у МОН України в 2017—2019 роках ідентифіковано 27 об’єктів рівня підкласу Рубрикатора науково-технічної інформації. Перед тим додатково локалізовано пріоритетні зони в аспекті класів цієї класифікації та на рівні науково-освітніх установ цього відомства. Спеціальну увагу приділено ідентифікації пріоритетних напрямів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та їх кореляції з відомчими пріоритетами. Передбачається доопрацювання авторського підходу шляхом додаткового залучення масиву карток за 2020—2021 роки.

Ключові слова: пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, фінансування науково-технічних робіт, Міністерство освіти та науки України, Класифікація видів науково-технічної діяльності, реєстраційна картка науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, Рубрикатор науково-технічної інформації, заклади вищої освіти, нові залучені кошти.

Список літератури

  1. Булкін І.О. Визначення фактичних пріоритетів фінансування науковотехнічної діяльності в Національній академії наук України. Наука та наукознавство. 2021. № 4 (114). С. 24—56. https://doi.org/10.15407/sofs2021.04.024
  2. Мех О.А., Бублик С.Г. Суб’єкти науково-освітньої діяльності в Україні: структурний аналіз міжнародних рейтингів і звітних документів. Наука та наукознавство. 2021. № 2 (112). С. 77—99. https://doi.org/10.15407/sofs2021.02.077
  3. Ісакова Н.Б. Про інноваційне співробітництво університетів і бізнесу: досвід України. Наука та наукознавство. 2022. № 2 (116). С.  24—47. https://doi.org/10.15407/sofs2022.02.024
  4. Бессалова Т.В. Современные тенденции и проблемы развития вузовского сектора науки в Украине. Гілея: науковий вісник. 2014. Вип. 85. С. 39—43.

Повний текст (PDF)