1.2

НАУКОЗНАВЧЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТИЛЬОВОЇ ОДНОРІДНОСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ У СФЕРІ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

С.Г. БУБЛИК
https://orcid.org/0000-0002-8463-9981  

Nauka naukozn. 2017, 1(95): 3-21
https://doi.org/10.15407/sofs2017.01.003

Рубрика: Наука та інноваційний розвиток економіки і суспільства
Мова: Українська
Анотація: Запропоновано лінгвостатистичний метод дослідження стильової однорідності законодавчих актів у сфері науково-технологічної діяльності в контексті наукознавчого аналізу державної науково-технологічної політики. Метод апробовано на спеціально сформованій базі даних, де представлено 163 законодавчих актів 136 країн світу, які належать до всіх правових систем сучасності. Показано, що коефіцієнт варіації великих структурних одиниць законодавчих текстів зі складною структурою може бути статистичним мірилом стильової однорідності законодавчого акту, а діапазон його пікових значень — нормативним діапазоном для оцінювання необхідності коригування текстових змін та доповнень до великих структурних одиниць будь-якого чинного законодавчого акту для забезпечення його стильової однорідності. На вибіркових сукупностях законодавчих текстів оцінено вплив внесених змін та доповнень на стильову однорідність законодавчого акту, а також відмінності між стильовою однорідністю первинних та поточних редакцій законодавчих актів зі складною структурою. Виявлені статистичні закономірності щодо стильової однорідності структури законодавчого акту є репрезентативними для всіх правових систем сучасності. Отримані результати підтвердили можливість використання лінгвостатистичних методів аналізу законодавства у сфері науково-технологічної діяльності як частини наукознавчої методології.

Ключові слова: науково-технологічна діяльність, законодавчий акт, законодавчий текст, структурна одиниця законодавчого тексту, стильова однорідність законодавчого тексту.

Список літератури

 1. Вавіленкова А.І. Методологічні основи автоматичного аналізу логіко-лінгвістичних моделей текстових документів. Математичні машини і системи. 2015. № 1. С. 65—71.
 2. Бублик С.Г. Лінгвостатистичні можливості проведення порівняльного аналізу наукового законодавства України. Проблеми науки. 2015. № 9—10. С. 10—22.
 3. Hirsch J.E. An Index to Quantify an Individual’s Research Output. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 2005. № 102. P. 16569—16572. https://doi.org/10.1073/pnas.0507655102
 4. Mačutek J. Popescu I.-I., Altmann G. Confidence Intervals and Tests for the H-Point and Related Text Characteristics. Glottometrics. 2007. № 15. P. 45—52.
 5. Popescu I.-I., Kelih E. Altmann G. Diversification of the Case. Glottometrics. 2009. No 18. Р. 32—39.
 6. Бублик С.Г. Теоретико-методическое обеспечение анализа содержательности законодательных актов в сфере научно-технологической деятельности. Наука та наукознавство. 2016. № 2. С. 26—39.
 7. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / Отв. ред. А.Я. Сухарев. 3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2003. 976 с.
 8. Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development. — URL: http://www.uis.unesco.org/ScienceTechnology/Documents/ oecd-frascati-manual.pdf.
 9. The Global Innovation Index 2016. Winning with Global Innovation. — URL: http://www. wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf
 10. Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки: методичні рекомендації. К.: Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради України, 2007. — 32 с.
 11. Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. 2-е изд., пересмотр. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 496 с.
 12. Ціборовський О.М. Істомін С.В., Сорока В.М. Шляхи систематизації законодавства України у сфері охорони здоров’я. К., 2011. 72 с.

Повний текст (PDF)