1.2

БУБЛИК С.Г.

Наукознавче дослідження стильової однорідності законодавчих актів у сфері науково-технологічної діяльності

Мова статті: українська

Запропоновано лінгвостатистичний метод дослідження стильової однорідності законодавчих актів у сфері науково-технологічної діяльності в контексті наукознавчого аналізу державної науково-технологічної політики. Метод апробовано на спеціально сформованій базі даних, де представлено 163 законодавчих актів 136 країн світу, які належать до всіх правових систем сучасності. Показано, що коефіцієнт варіації великих структурних одиниць законодавчих текстів зі складною структурою може бути статистичним мірилом стильової однорідності законодавчого акту, а діапазон його пікових значень — нормативним діапазоном для оцінювання необхідності коригування текстових змін та доповнень до великих структурних одиниць будь-якого чинного законодавчого акту для забезпечення його стильової однорідності. На вибіркових сукупностях законодавчих текстів оцінено вплив внесених змін та доповнень на стильову однорідність законодавчого акту, а також відмінності між стильовою однорідністю первинних та поточних редакцій законодавчих актів зі складною структурою. Виявлені статистичні закономірності щодо стильової однорідності структури законодавчого акту є репрезентативними для всіх правових систем сучасності. Отримані результати підтвердили можливість використання лінгвостатистичних методів аналізу законодавства у сфері науковотехнологічної діяльності як частини наукознавчої методології.

Ключові слова: науково-технологічна діяльність, законодавчий акт, законодавчий текст, структурна одиниця законодавчого тексту, стильова однорідність законодавчого тексту.

Повний текст (PDF)