1.10

ПРОПОЗИЦІЇ ЦК КПУ ПРО ЗМІНИ ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ І ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ ЧЕРЕЗ АСПІРАНТУРУ В 1955 р.

Nauka naukozn. 2017, 2(96): 136-142
https://doi.org/10.15407/sofs2017.02.136

Рубрика: З архівів України
Мова: Українська та Російська
Анотація: Публікується маловідомий розсекречений документ про стан підготовки наукових кадрів через аспірантуру в 1951—1955 рр. і заходи з його поліпшення. Документ подано мовою оригіналу.

Список літератури

  1. Культурне будівництво в Українській РСР: збірник док. і матеріалів. К.: Вища школа, 1961. Т.П. (Червень 1941–1960 рр.). с. 338.
  2. Народне господарство Української РСР в 1956 році: стат. щорічник. К., 1957. с. 445.
  3. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 4032, арк. 40–46.
  4. О мерах по улучшению подготовки и аттестации научных и педагогических кадров: Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 августа 1956 г. № 1174 [Электронный ресурс]. LawRU. info Законодательство РФ. URL: http://lawru.info/base19/ part4/d19ru4468.htm.

Вступ і документ до друку підготовлено:

О.Г. ЛУГОВСЬКИЙ

https://orcid.org/0000-0001-7644-5995

Повний текст (PDF)