1.3

ЯКОВЛЄВ А.І.

Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні та шляхи його поліпшення

Мова статті: українська

Розглянуто показники рівня інноваційного розвитку в Україні. Проаналізовано три його складові — економічну, соціальну, законодавчу. Висвітлено проблеми в сфері інноваційної діяльності в Україні: недостат нє фінансування, застаріла матеріально-технічна база. Підкреслено необхідність поліпшення підготовки кадрів і стимулювання їх роботи. Запропоновано методи вибору пріоритетів інноваційного розвитку, розрахунку ефективності кредитування інновацій, стимулювання створення і реалізації інновацій. Зокрема, розроблено та апробовано модель визначення величини відсотка за кредит за результатами конкретного інноваційного проекту. Розглянуто шляхи розвитку державної підтримки інноваційної діяльності.

Ключові слова: інновації, рівень розвитку, фінансування, пріоритети, кредитування, підготовка кадрів, стимулювання, законодавство, державна підтримка.

Повний текст (PDF)