1.6

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОБОТИ З НАУКОВОЮ МОЛОДДЮ НА ПРИКЛАДІ МОЛОДІЖНИХ АКАДЕМІЙ

О.С. ВАШУЛЕНКО
https://orcid.org/0000-0001-6560-7864

Nauka naukozn. 2018, 1(99): 61-72
https://doi.org/10.15407/sofs2018.01.061

Рубрика: Зарубіжна наука. Міжнародне науково-технічне співробітництво
Мова: Українська
Анотація:  Зарубіжний досвід роботи з науковою молоддю проаналізовано на прикладі діяльності молодіжних академій в різних країнах світу. Надано інформацію про історію створення Молодої академії в Німеччині, молодіжних академій в деяких інших країнах, Глобальної молодіжної академії, їх завдання, умови членства, а також заходи щодо заохочення талановитої молоді до наукової діяльності. Згідно з результатами дослідження, молодіжні академії функціонують у більш ніж 40 країнах світу. Досвід України у створенні молодіжних структур у науці показано на прикладі діяльності рад молодих учених. На підставі проведеного аналізу зроблено висновок щодо актуальності створення в Україні організації, подібної до молодіжної академії.

Ключові слова: молодіжна академія, Глобальна молодіжна академія, молоді вчені, рада молодих вчених.

Список літератури

 1. Дежина И.Г. Кадровые проблемы в российской науке и инициативы государства. Нау ка та наукознавство. 2006. № 1. С. 28—34.
 2. Научные кадры в условиях инновационного развития республики Беларусь / Под общ. ред. М.И. Артюхина; Ин-т социологии Нац. акад. наук Беларуси. Минск: «Беларус. наука», 2010. 323 с.
 3. The science, technology and innovation system in Moldova, Armenia, Azerbaijan. Research potential of the Black sea. Deliverables: Volume I. Athens, July 2006.
 4. Димитрук П.П. Молодежь в науке Беларуси. Проблемы управления. 2011. № 3 (40). С. 96—103.
 5. Аллахвердян А.Г. Динамика научных кадров в советской и постсоветской России: сравнительно-науковедческий анализ. Наука та наукознавство. 2015. № 2. С. 58—65.
 6. Закон Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/848-19.
 7. Малицкий Б.А. Формирование возрастной структуры научных кадров на основе метода фазового баланса. К.: Изд. Ин-та кибернетики АН УССР, 1979. 28 с.
 8. Егоров И.Ю. Динамика кадрового потенциала украинской науки в 1990-е годы: некоторые итоги и прогнозы. Проблеми науки. 2000. № 11. С. 6—11.
 9. Бублик С.Г. Віковий чинник дослідницького потенціалу науки. Проблеми науки. 2005. № 2. С. 9—15.
 10. Вашуленко О.С. Вікова структура кадрового потенціалу наукової системи України. Наука та наукознавство. 2009. № 3. С. 31—45.
 11. Попович О.С., Костриця О.П. Зміна вікової структури кадрового потенціалу української науки. Наука і наукознавство. 2015. № 4. С. 52—66.
 12. Булкін І.О. Особливості вікової структури наукових кадрів НАН України як провідного елемента наукової системи країни. Наука та наукознавство. 2015. № 2. С. 50—62.
 13. Добров Г. М. Наука о науке. Изд. 2-е, испр. К.: Наук. думка, 1989. 304 с.
 14. Добров Г.М., Тонкаль В. Е., Савельев А. А. и др. Научно-технический потенциал: структура, динамика, эффективность. К.: Наукова думка, 1988. 347 с.
 15. Malytskiy B., Onoprienko V., Kavunenko L. Toward a National STS in Ukraine. Transforming Science and Technology Systems — the Endless Transition? IOS Press, the Netherlands.1998. P. 129—140.
 16. Функціонування і перспективи розвитку Національної Академії наук України. Короткий звіт про результати соціологічного опитування вчених в НАН України. К., 2004. 58 с.
 17. Савельев А.А., Малицкий Б.А., Оноприенко В.И. Молодежь в науке. 1990-е годы: социологическое исследование. К.: Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки имени Г.М. Доброва НАН Украины, 2000. 48 с.
 18. Жабін С.О., Казьміна О.П., Вашуленко О.С., Соснов О.С. Аналіз даних соціологічного дослідження молодих вчених НАН України у 2015 році. Наука і наукознавство. 2016. № 2. С. 62—77.
 19. Дані соціологічного дослідження, проведеного Радою молодих вчених Дніпропетровської області в рамках губернаторського гранту «Молоді вчені Дніпропетровщини», 2010 [Електронний ресурс]. URL: http://gurt.org.ua/blogs/Аліна%20Солнишкіна%20/755/?order=comments
 20. https://globalyoungacademy.net.

Повний текст (PDF)