1.8

СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У КИЄВІ В 1918 р.: ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ

Г.А. ДОРОНІНА,
О.Г. ЛУГОВСЬКИЙ,
https://orcid.org/0000-0001-7644-5995
Ю.І. МУШКАЛО
https://orcid.org/0000-0002-1503-3062 ,
Ю.О. ХРАМОВ
https://orcid.org/0000-0003-1359-1914

Nauka naukozn. 2018, 1(99): 92-113
https://doi.org/10.15407/sofs2018.01.092

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація: У статті висвітлено передісторію створення Української академії наук (УАН), зокрема діяльність Наукового товариства ім. Т. Шевченка та Українського наукового товариства як попередників УАН, докладну хронологію подій, пов’язаних зі створенням, на думку М.С. Грушевського, УАН у Києві протягом 1918 року, на тлі зміни політичної влади в той період — від Української Народної Республіки до Гетьманату і Директорії, аж до приходу більшовиків. Відображено відмінності у поглядах М.С. Грушевського та В.І. Вернадського на модель національної академії наук; роботу Комісії для вироблення законопроекту про заснування УАН та проблеми, з якими вона стикалась, її особовий склад; завдання i структуру УАН. Наведено оригінал Закону про заснування Української академії наук в м. Києві. Також згадано про спроби деяких членів Українського наукового товариства поставити під сумнів легітимність створення Академії. Названо причини фальсифікації справжньої дати створення Академії наук в Україні, яку відновлено наприкінці 80-х років.

Ключові слова: Українська академiя наук (УАН), Наукове товариство iм. Т. Шевченка, Українське наукове товариство, Українська Центральна Рада, Міністерство освіти та мистецтв, Комісія для вироблення законопроекту про заснування УАН, Спільне зібрання УАН, статут, Відділ.

Список літератури

 1. Павленко Ю.В., Руда С.П., Храмов Ю.О. Природознавство в Україні до початку ХХ ст. К.:Академперіодика, 2001. 527 с.
 2. Кульчицький С.В., Павленко Ю.В., Руда С.П., Храмов Ю.О. Історія Національної академії наук України в суспільно-політичному контексті. 1918—1998. К.: Фенікс, 2000.
 3. Полонська-Василенко Н.Д. Українська Академія наук (нарис історії) (1918—1930). Київ: Наукова думка, 1993. 415 с.
 4. Кубійович В. Нарис історії наукового товариства ім. Т. Шевченка. Львів, 1991.
 5. Михайло Грушевський. Наукова діяльність Товариства імені Шевченка в 1896 і 1897 рр. //Грушевський М.С. Твори: у 50 т. / Редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич та ін. Львів: Вид-во «Світ», 2004. Т. 6. С. 542—549.
 6. Грушевський М.С. Три Академії // Грушевський М.С. Твори: у 50 т. / Редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич та ін. Львів: Вид-во «Світ», 2015. Т. 10. Кн. 1. C. 399—412.
 7. Онопрієнко В., Реєнт О., Щербань Т. Українське наукове товариство: 1907—1921 роки. К., 242 c.
 8. Храмов Ю.О., Руда С.П., Павленко Ю.В., Кучмаренко В.А. Рання історія Академії наук України. 1918—1921. К.: Манускрипт, 1993. 248 с.
 1. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність. 1917—1919. К.: Манускрипт, 1995.
 2. Чотири універсали. К.: Добровільне т-во книголюбів України, 1990.
 3. Вороненко В.В., Кістерська Л.Д., Матвєєва Л.В., Усенко І.Б. Микола Прокопович Василенко К.: Наук. думка, 1991. 272 с.
 4. Вернадський В.І. Спогади. Перший рік Української академії наук в Києві / Вибрані
  наукові праці академіка В.І. Вернадського. Том 1: Володимир Іванович Вернадський і Україна.
  Книга 1: Науково-організаційна діяльність (1918—1921). К.: НБУВ, 699 с.
 5. Збiрник праць Комiсiї для вироблення законопроекту про заснування Української Академiї наук у Києвi. Київ, 1919.
 6. Історія Академії наук України. 1918—1923. Документи і матеріали. К.: Наук. думка, 1993. 569 с.
 7. Пояснювальна записка до законопроекту про заснування Української академiї наук у Києвi. К., 1918.
 8. Скоропадський П. Спомини. К.: Україна, 1992.
 9. Статут Української академії наук у Києві. К., 1919.
 10. Статут i штати УАН у Києвi. К., 1919.
 11. Палладін О.В. Академія наук Української Радянської Соціалістичної Республіки, 1919—1944. Київ: Вид-во Академії наук УРСР,
  1944. 109 c.
 12. Національна академія наук України. 1918—2013. Хронологія. К., Фенікс, 2013. 528 с.

Повний текст (PDF)