1.8

ДОРОНІНА Г.А., ЛУГОВСЬКИЙ О.Г., МУШКАЛО Ю.І., ХРАМОВ Ю.О.

https://doi.org/10.15407/sofs2018.01.092

Створення Української академії наук у Києві в 1918 р.: хронологія подій

Мова статті: українська

У статті висвітлено передісторію створення Української академії наук (УАН), зокрема діяльність Наукового товариства ім. Т. Шевченка та Українського наукового товариства як попередників УАН, докладну хронологію подій, пов’язаних зі створенням, на думку М.С. Грушевського, УАН у Києві протягом 1918 року, на тлі зміни політичної влади в той період — від Української Народної Республіки до Гетьманату і Директорії, аж до приходу більшовиків. Відображено відмінності у поглядах М.С. Грушевського та В.І. Вернадського на модель національної академії наук; роботу Комісії для вироблення законопроекту про заснування УАН та проблеми, з якими вона стикалась, її особовий склад; завдання i структуру УАН. Наведено оригінал Закону про заснування Української академії наук в м. Києві. Також згадано про спроби деяких членів Українського наукового товариства поставити під сумнів легітимність створення Академії. Названо причини фальсифікації справжньої дати створення Академії наук в Україні, яку відновлено наприкінці 80-х років.

Ключові слова: Українська академiя наук (УАН), Наукове товариство iм. Т. Шевченка, Ук раїн ське наукове товариство, Українська Центральна Рада, Міністерство освіти та мистецтв, Комісія для вироблення законопроекту про заснування УАН, Спільне зібрання УАН, статут, Відділ.

Повний текст (PDF)