1.4

БУЛКІН И.А.

Парадокси іноземного фінансування науково-технічної діяльності в Україні. частина І

Мова статті: російська

Проаналізовано ретроспективну динаміку загальної чисельності організацій — ре ципієнтів іноземних коштів у період 2006—2015 рр., обсягів іноземного фінансування
науково-технічної діяльності, у тому числі в розрахунку на одну організацію — ре ципієнта коштів з цього джерела за групами наук, а також закордонне фінансування
науково-технічної діяльності в Україні за відомствами — реципієнтами іноземних коштів,
у період 2006—2016 рр., у постійних цінах 2015 року. За результатами аналізу цих
показників визначено міру пріоритетності науково-технічних робіт, що виконуються в
Україні, для зарубіжних замовників, у дисциплінарному та відомчому розрізі. В дисциплінарному розрізі в групі природничих наук пріоритетними можна вважати лише
хімічні науки. В групі технічних наук до числа пріоритетів слід включити енергетичне
машинобудування та приладобудування; до потенційних пріоритетів — створення авіаційної та ракетно-космічної техніки. У відомчому розрізі лідирують за прі оритетністю
Державне космічне агентство України, концерн «Укроборонпром», Державна інспекція ядерного регулювання України, Міністерство економічного розвит ку і торгівлі
(МЕРТ). Виявлено фактори, що обумовлюють вихід цих відомств (особливо МЕРТ) на
пріоритетні позиції з точки зору іноземного фінансування, які визначають те, що в
Україні відомча приналежність в більшій мірі гарантує стійкість зарубіжного фінан сування, ніж дисциплінарна.

Ключові слова: організації — реципієнти іноземних коштів, дослідження і розробки, науково-технічні послуги, іноземне фінансування, закордонні замовники.

Повний текст (PDF)