1.3

ІНСТИТУТ СЕКРЕТНИХ ВИНАХОДІВ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Г.О. АНДРОЩУК
https://orcid.org/0000-0003-0781-9740

Nauka naukozn. 2020, 4(110): 24-43
https://doi.org/10.15407/sofs2020.04.024

Рубрика: Наука та інноваційний розвиток науки і суспільства
Мова: Українська
Анотація: В роботі надано економіко-правовий аналіз створення та функціонування інституту секретних винаходів у провідних країнах світу та Україні, визначення його ролі в економічному розвитку та забезпеченні національної безпеки. Розглянуто стратегічне значення та важливість секретних винаходів для національної економіки і безпеки, проаналізовано економіко-статистичні показники, організаційно-економічні аспекти засекречування та важливості своєчасного розсекречування винаходів для економічного розвитку країни та світової науки. Наведено мету правової охорони секретних винаходів.

Державне  регулювання секретних винаходів у зарубіжних країнах з давніми та стабільними патентними системами (США, Великобританія, Німеччина, Франція, Польща) здійснюється в рамках національних патентних законів, що регламентують правову охорону винаходів. Показано, що протягом майже всього XX століття інститут секретних винаходів здійснив величезний внесок у зміцнення національної безпеки таких провідних країн, як США, Великобританія, Німеччина, Франція. У колишньому СРСР інститут секретних винаходів був найважливішим елементом у системі державного режиму секретності, значною мірою забезпечивши можливість досягнення, а потім утримання військово-технічного паритету між СРСР і США. Очевидність необхідності його подальшого збереження в цих країнах не викликає сумніву у фахівців. Аналіз нинішнього стану справ свідчить, що провідні країни світу не лише зберегли свої національні інститути секретних винаходів, а й продовжують активну роботу з їх удосконалення. Звертається увага, що в Законах України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про державну таємницю» не передбачено норми щодо виплати грошової компенсації власнику секретного винаходу за рішення про їх засекречування, що унеможливлює їх ефективне використання в господарській діяльності. Запропоновано механізм визначення розміру компенсації за засекречування винаходу. В установах, організаціях, на підприємствах України не було проведено інвентаризацію винаходів колишнього СРСР із грифами «Для службового користування» («ДСК») і «таємно» (близько 250 тис.), які належать українським заявникам. Аналізуються втрати від виходу України з Угоди про взаємне забезпечення збереження міждержавних таємниць у галузі правової охорони винаходів, що призвело що невикористання вітчизняними науковцями і конструкторами понад тисячі перспективних технічних рішень  при розробленні озброєння і військової техніки. Мінекономрозвитку України спільно з Міністерством оборони України пропонується терміново врегулювати цю проблему. Враховуючи динаміку збільшення патентних заявок у світі в останні роки (відповідно і збільшення кількості винаходів, спрямованих на національну безпеку та оборону), ескалацію міжнародної напруженості, цей економіко-правовий інститут, що безпосередньо займається питаннями національної безпеки, набуватиме все більшого значення.

Ключові слова: секретний винахід, виплата компенсації, державна таємниця,
засекречування, інтелектуальна власність, національна безпека, патент, регулювання.

Список літератури

 1. Маліцький Б.А. Наука, технології, інновації та національна безпека: теоретичні та прикладні аспекти. К.: КЖД «Софія», 2014. 56 с.
 2. Хромушина Е.В. Правовая охрана секретных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов: дис…. канд. юрид. наук: 12.00.03: Москва, 2004. 210c. URL: http://www.dslib.net/civil-pravo/pravovaja-ohrana-sekretnyh-izobretenij-poleznyh-modelej-i-promyshlennyh-obrazcov.html (дата доступа: 07.04.2020).
 3. Евстафьев В.Ф., Иванушкин С.В., Наумов А.В. Секретные изобретения– под защиту закона. URL: http://nvo.ng.ru/concepts/2001-10-19/4_inventions.html (дата доступа: 08.04.2020 .
 4. Шнейдер Э. Расцвет и упадок немецкой науки в период второй мировой войны// Итоги второй мировой войны. Сборник статей. Пер. с нем. М.: Изд-во иностранной литературы, 1957. URL: http://www.collegian.ru/index.php/tiara/2002/32-2008-07-27-20-05-12.html (дата доступа:04.2020).
 5. Patent Cooperation Treaty. Yearly Review 2019. The International Patent System. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2019.pdf (last accessed:14.04.2020).
 6. International applications and national security considerations. URL: https://www.wipo.int/pct/en/texts/nat_sec.html (last accessed: 14.04.2020).
 7. Андрощук Г.О., Работягова Л.І. Патентне право: міжнародно-правове регулювання: моногр. К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2014. 480 с.
 8. Андрощук Г.О., Работягова Л.І. Патентні системи зарубіжних країн: структурований аналіз законодавства. Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. К.: Інтерсервіс, 2018. 214 с.
 9. Michael E. Salla. Secret Presidential Memorandum issued to Declassify Anti-aging & Free Energy Technologies. URL: https://www.exopolitics.org/tag/secret-patents/ (last accessed: 15.04.2020).
 10. Україна вийшла з Угоди СНД про секретні винаходи, створені в СРСР. URL: https://defence-ua.com/index.php/home-page/7183-ukrayina-vyyshla-z-uhody-snd-pro-sekretni-vynakhody-stvoreni-v-srsr (дата доступу: 25.04.2019).
 11. Martens J.A. Secret Patenting in the USSR and Russia. Santa Fe, N.M.: Deep North Press, 2010. 305 p.
 12. Мартенс Джон А. История советских и русских секретных изобретений. URL: http://www.john-martens.com/secret_patent_synopsis_rus.html (дата доступа: 15.05.2020).
 13. Андрощук Г.О., Дем’яненко О.В., Жиляєв І.Б. та ін. Біла книга. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України. К.: Парламенське видавництво, 2008. 448 с. С. 75–76.
 14. Смирнов В., Румянцева А. Последние сумасшедшие шаги Порошенко: Украина вышла из Соглашения об охране межгосударственных секретов. URL: https://russian.rt.com/ussr/article/624685-ukraina-sekretnost-izobreteniya-sssr (дата доступа: 15.05.2020).
 15. Много ли осталось секретных изобретений времен СССР? URL: http://www.aif.ru/society/science/mnogo_li_ostalos_sekretnyh_izobreteniy_vremyon_sssr (дата доступа: 15.05.2020).
 16. Андрощук Г.О. Трансфер технологій в оборонно-промисловому комплексі України: проблемні питання (II частина). Наука, технології, інновації. 2018. № 2. С. 38–47.
 17. Потіха А. Нова стратегія національної безпеки України в умовах зовнішньої загрози. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1122:strategiya-natsionalnoji-bezpeki&catid=8&Itemid=350 (дата доступу: 18.05.2020).

Повний текст (PDF)