1.9

ОЛЕКСАНДР ПАЛЛАДІН НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА АН УРСР (1946—1962): КРОКИ АКАДЕМІЧНИХ ІНСТИТУТІВ ДО ПЕРЕДНЬОГО КРАЮ СВІТОВОЇ НАУКИ

В.М. ГАМАЛІЯ
https://orcid.org/0000-0002-0433-453X

Nauka naukozn. 2019, 3(105): 106-121
https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.106

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація: У статті розглядаються стан і характерні риси української академічної науки повоєнних років у період перебування О.В. Палладіна на посту президента АН УРСР. Досліджено життєвий та творчий шлях вченого, створення ним наукової школи, його організаційну та викладацьку роботу. Показано вплив економічних, політичних та соціальних чинників на функціонування науки в Україні того періоду. Про аналізовано досягнення вітчизняних вчених у різних наукових галузях: фізиці та хімії, математиці, біохімії та генетиці, радіофізиці та електроніці. Визначено пріоритетні напрями розвитку української науки 1946— 1962 рр., серед яких — ядерна фізика, атомна енергетика, напівпровідники, обчислювальна техніка, рідкісні та летючі кольорові метали, пластичні маси і штучне волокно, біохімія нервової системи та ін. Підкреслено значення діяльності О.В. Палладіна для подальших перспектив розвитку та світового визнання української академічної науки.

Ключові слова: Академія наук УРСР, біохімія, фізіологічна наука, генетика, інститут біохімії.

Список літератури

 1. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 2848, арк. 99.
 2. Мирзоян Э.Н. Развитие сравнительно-эволюционной биохимии в России. Москва: Наука, 1984. 272 с.
 3. Вісті АН УРСР. 1942. № 1. С. 5—9.
 4. Палладін О. В. Вітамін К та його використання для боротьби з кровотечами. Вісті АН УРСР. 1942. № 3—4. С. 89—92.
 5. Кульчицький С., Павленко Ю., Руда С., Храмов Ю. Історія Національної академії наук України в суспільно-політичному контексті. 1918—1998. Київ: Фенікс, 2000. 627 с.
 6. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 30, спр. 989, арк. 62.
 7. Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 294, арк. 7—9.
 8. ЦДАВОВУ України, ф. 342, оп. 14, од. зб. 3602.
 9. Дупленко Ю. К. Негативний вплив «Павловської сесії» на розвиток фізіології в Україні. Наука та наукознавство. 2001. № 3. С. 116—120.
 10. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК КПСС. Т. 8. 1946—1955. М.: Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 1955. 542 с.
 11. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 4591, арк. 73—74.
 12. Развитие биологии на Украине. В 3-х т. Т. ІІІ. Київ: Наукова думка, 1985. 448 с.
 13. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 4491, арк. 49—57.
 14. Утєвський А.М. Олександр Володимирович Палладін. Київ: Наукова думка, 1975. 135 с.
 15. Палладин А.В. Белки головного мозга. Київ: Наукова думка, 1972. 315 с.

Повний текст (PDF)