1.7

УКРАЇНА 2016: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДОКТОРСЬКОЇ ОСВІТИ

 Л.С. ЛОБАНОВА,
А.Ю. УДОВЕНКО
https://orcid.org/0000-0003-2374-9949

Nauka naukozn. 2017, 1(95): 70-85
https://doi.org/10.15407/sofs2017.01.070

Рубрика: Наука та освіта
Мова: Російська
Анотація: Перед національними системами докторської освіти різних країн стоять важливі завдання — підвищення якості освіти, підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, здатних ефективно працювати в умовах глобального ринку праці, участь у глобальних економічних зв’язках, від вирішення яких значною мірою залежить інноваційність та конкурентоспроможність національних економік. Інтернаціоналізація відкриває перспективи для вдосконалення і підвищення якості підготовки наукових кадрів, сприяє підвищенню доступності отримання вчених ступенів, зростанню кількості висококваліфікованих науковців, розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва. У статті представлено результати аналізу інтернаціоналізації докторського освіти в Україні в різних формах, виявлено їх сучасні тенденції. Зроблено висновок, що адекватною стратегією інтернаціоналізації докторської освіти в нових геополітичних і соціально-економічних умовах для України буде максимізація її результатів в національному контексті.

Ключові слова: докторська освіта, аспірантура, докторантура, іноземні інвестиції, міжнародне співробітництво, індивідуальна мобільність, міжнародні освітні програми, недер­жавні міжнародні університети.

Список літератури

 1. Лобанова Л.С. Системы подготовки научных кадров в европейских странах и Украине: сравнительный анализ в контексте формирования Единого европейского образовательного и научного пространства. К.: ДП «Информационно-аналитическое агентство», 2010. 100 с.
 2. Максимцев И.А., Чиркова А.В. Тенденции развития докторского образования в европейских университетах. Российское предпринимательство. 2012. № 2 (200). С. 47—54.
 3. Лобанова Л.С. Интернационализация подготовки научных кадров в Украине: вызовы современности, проблемы и стратегия развития. Наука та наукознавство. 2012. № 3. С. 148—162.
 4. Малицкий Б., Попович А. Украинская наука: куда ведет политика «урезания». Зеркало недели. 2016. № 36 (8 окт.).
 5. Материалы ХI Конференции Международной ассоциации государственных органов аттестации. Киев, 22—23 июня 2010 г. ВАК Украины.
 6. Межгосударственные соглашения о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях. URL: http://library.sumdu.edu.ua/ugoda/1/1_1/doc
 7. Соглашения в сфере образования и науки. URL: http: mon.gov.ua/activity/
 8. Годовой отчет о выполнении паспортов бюджетных программ за 2007 год МОН Украины. URL: www.old.mon.gov.ua/images/zvtn/budzh_2007.doc
 9. Годовой отчет о выполнении паспортов бюджетных программ за 2010 год МОН Украины. URL: www.old.mon.gov.ua/imeges/budget/vik_derzh/zv-2010/doc
 10. Годовой отчет о выполнении паспортов бюджетных программ за 2015 год МОН Украины. URL: www.mon.gov.ua/content/новини/2016/03/10/vikonannya-pasportiv2015.pdf
 11. Статистический бюллетень «Подготовка научных кадров». Госстат Украины. 2011– 2016. URL: www. ukrstat.gov.ua
 12. Национальная академия наук. URL: www.nas.gov.ua
 13. Перечень высших учебных заведений Украины негосударственной формы собственности. URL: http // intered.com.ua/Media/Default/
 14. Новости Украины. URL: www.segodnya.ua/education/

Повний текст (PDF)