Про журнал

„Наука та наукознавство” („Наука и науковедение”; „Science and Science of Science”) – міжнародний науковий журнал, що видається Національною академією наук України та Державною установою „Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України”.

Програмні цілі журналу:

Публікація оригінальних статей вітчизняних і закордонних вчених з актуальних питань розвитку природничих, технічних та соціогуманітарних наук, висвітлення проблем, що визначають державну політику в галузі науки, технологій та інновацій, їх стан у сучасному суспільстві, роль у забезпеченні економічного, соціального розвитку, національної безпеки, а також засобів вирішення проблем; розкриття історичного досвіду розвитку вітчизняної науки в світовому контексті, введення в науковий обіг нових знань про наукові школи, видатних вчених, пріоритети в галузі науки і техніки, формування привабливості професії вченого та позитивного ставлення суспільства до науки.

Рубрики:

 Наука та інноваційний розвиток економіки та суспільства

 Актуальні проблеми сучасної науки

 Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу

 Наукометрія

 Наука та освіта

 Добровські читання

 Зарубіжна наука. Міжнародне науково-технічне співробітництво

 Історія науки

 Інтерв’ю

 З архівів України

 Хроніка наукового життя

 Рецензії

Статті публікуються змішаними мовами: українською, російською та англійською.

Періодичність виходу – 4 рази на рік

Свідоцтво про реєстрацію журналу: серія КВ № 21848-11748 ПР від 22 січня 2016 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р. № 47 (у галузі економічних наук) та постановою Президії ВАК України від 14.04.2010 р. № 1-05/3 (в галузі історичних наук) загального переліку фахових видань.

Журнал має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження.

Представлено в системах реферування: ВІНІТІ РАН; „Україніка наукова”, „Джерело” . Електронна копія журналу передається до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Пріоритетним напрямом видання є включення у міжнародні реферативні та наукометричні бази даних, в т. ч. Scopus та Web of Science.