Про журнал

«Наука та наукознавство» («Наука и науковедение»; “Science and Science of Science”) – міжнародний науковий журнал, що видається

Національною академією наук України та Державною установою «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України».

Програмні цілі журналу:

Публікація оригінальних статей вітчизняних і закордонних вчених з актуальних питань розвитку природничих, технічних та соціогуманітарних наук, висвітлення проблем, що визначають державну політику в галузі науки, технологій та інновацій, їх стан у сучасному суспільстві, роль у забезпеченні економічного, соціального розвитку, національної безпеки, а також засобів вирішення проблем; розкриття історичного досвіду розвитку вітчизняної науки в світовому контексті, введення в науковий обіг нових знань про наукові школи, видатних вчених, пріоритети в галузі науки і техніки, формування привабливості професії вченого та позитивного ставлення суспільства до науки.

 Рубрики:

 • Наука та інноваційний розвиток економіки та суспільства
 • Актуальні проблеми сучасної науки
 • Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу
 • Наукометрія
 • Наука та освіта
 • Добровські читання
 • Зарубіжна наука. Міжнародне науково-технічне співробітництво
 • Історія науки і техніки
 • Інтерв’ю
 • Ювілеї та пам’ятні дати
 • З архівів України
 • Хроніка наукового життя
 • Рецензії

Статті публікуються: українською, англійською
Періодичність виходу – 4 рази на рік

Свідоцтво про реєстрацію журналу: серія КВ № 21848-11748 ПР від 22 січня 2016 р.
Сфера розповсюдження:  загальнодержавна та зарубіжна

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *