№4(118)

Наука та інноваційний розвиток економіки і суспільства

Головатюк В.М.
Готовність національної економіки до майбутнього виробництва в контексті наукоємності ВВП
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 4(118): 03–31
https://doi.org/10.15407/sofs2022.04.003
Анотація   Повний текст (PDF)

Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу

Булкін І.О.
Визначення фактичних пріоритетів фінансування науково-технічної діяльності в Міністерстві освіти і науки України
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 4(118): 32–65
https://doi.org/10.15407/sofs2022.04.032
Анотація   Повний текст (PDF)

Актуальні проблеми сучасної науки

Рижко Л.В.
Соціотехнічні перформативи і оцінка наукових знань
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 4(118): 66–83
https://doi.org/10.15407/sofs2022.04.066   
Анотація   Повний текст (PDF)

Прокопенко С.Є., Іріоглу Ю.О.
Українська проблематика в англомовній періодиці Канади та США (2014—2019)
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 4(118): 84–105
https://doi.org/10.15407/sofs2022.04.084    
Анотація   Повний текст (PDF)

З архівів України

Войтюк О.С.
З історії створення надійних деталей бойових гусеничних машин методом електрошлакового переплавлення
в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона АН УРСР (початок 70-х рр. ХХ ст.)
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 4(118): 106–114
https://doi.org/10.15407/sofs2022.04.106
Анотація   Повний текст (PDF)

Кабачек В.В.
Історико-науковий аналіз відображення процесів українського національного відродження у матеріалах
місцевих представницьких органів УСРР у 1920-х рр.
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 4(118): 115–127
https://doi.org/10.15407/sofs2022.04.115
Анотація   Повний текст (PDF)

Ювілеї та пам’ятні дати

«Ми ставимо перед собою завдання робити “цеглини“, які стають базисом нашої української держави» (інтерв’ю
з генеральним директором видавництва «Наукова думка» НАН України І.Р. Алєксєєнком з нагоди сторічного ювілею)
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 4(118): 128–135   
Повний текст (PDF)

Академік АН УРСР Йосип Захарович Штокало — математик і фундатор історії науки і техніки в Україні (до 125-річчя
від дня народження)
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 4(118): 136–142 
Повний текст (PDF)

Рецензії

Радченко А.І.
Мінералогія в Україні: від зародження до сьогодення (рецензія на видання: Павлишин В., Матковський О., Довгий С. Історія мінералогії в Україні. Від глибокої давнини до 90-х років ХХ ст. Київ, 2019. 462 с.; Історія мінералогії в Україні. Від 90-х років ХХ ст. донині. Київ, 2022. 608 с.)
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 4(118): 143–155
https://doi.org/10.15407/sofs2022.04.143
Анотація   Повний текст (PDF)

Хроніка наукового життя

The Evolution of Energy Policies in the Context of the War in Ukraine: a Review of the Discussions of an Online Scientific Seminar
Мова: Англійська
Nauka naukozn. 2022, 4(118): 156–161
Повний текст (PDF)

Міжнародний симпозіум «Наука України в умовах сучасних викликів і загроз: проблеми і пріоритети розвитку»
м. Київ, 29 листопада 2022 р.
Мова: Українська
Nauka naukozn. 2022, 4(118): 162–168
Повний текст (PDF)