1.4

ПОПЕВ С.М.

https://doi.org/10.15407/sofs2018.01.030

Що запропоновано керівництву України законодавству щодо якості досліджень?

Мова статті: англійська

Стаття містить дослідження законодавчих документів України з точки зору їх впливу
на якість, досконалість і продуктивність досліджень. Проблему менеджменту досліджень визначено як обмеження на використання прямого менеджменту досліджень та причину застосування непрямих критеріїв. Дослідження показує, що цілі, принципи
і вимоги до якості та продуктивності досліджень в основному відсутні в законодавстві
України і не мають системного контексту для реалізації. Відзначено, що використання
наукових ступенів і вчених звань як критеріїв якості, досконалості та продуктивності
досліджень є чинником слабкості політики, оскільки вони в основному відображають
соціальний статус і наукову кваліфікацію. Іншою слабкою позицією у законодавстві є
відсутність вимог до оцінювання досліджень окремих вчених з метою стимулювання
якості досліджень і конкуренції в науковому середовищі. Основним результатом є те,
що соціально-економічні перетворення можуть зашкодити єдності наукової політики,
законодавства та менеджменту і змінити цінності когнітивної та творчої діяльності
наукової спільноти.

Ключові слова: менеджмент досліджень, створення знань, законодавство науки, бібліометричні показники, наукові ступені, вчені звання, якість, досконалість, продуктивність.

Повний текст (PDF)