1.2

МАЛІЦЬКИЙ Б.А.

Національна академія наук: феномен державності та творець нового знання

Мова статті: українська

В статті наведено авторські роздуми про науку і оцінку історичного досвіду розвитку НАН України. Надано відповідь прихильникам ліквідації Академії з переведенням її установ у підпорядкування університе там, підкріплену фактами, що свідчать, як насправді відбувається процес інтеграції академічної та університетської науки. Надано огляд історії заснування Академії наук в Україні з висвітленням внеску в цей процес її першого президента В.І. Вернадського, вказано внутрішні та зовнішні для Академії чинники, що вплинули на характер її тематичної та функціональної еволюції у 20—40-х роках минулого століття. Наведені дані та факти про Академію наук у різні періоди її післявоєнної історії (1946—1950 роки та післявоєнне відновлення, 60-ті роки та розгортання чергової науково-технічної революції, перетворення Академії під керівництвом Б.Є. Патона на мережево-центристську наукову та науково-технологічну платформу для національної інноваційної системи, період незалежності України та діяльність Академії в нових економічних умовах) свідчать про різницю між характером її реорганізації за радянських часів, яка забезпечувала модернізацію Академії з урахуванням державницьких цілей, і вимогами сучасного українського уряду щодо реформування вітчизняної науки за відсутності чіткої довгострокової цільової стратегії економічного розвитку країни. Показано, що в умовах економічної кризи останніх десятиліть НАН України змогла зберегти науково-технічний потенціал в низці пріоритетних напрямів науки.

Ключові слова: Національна академія наук України, університетська модель організації науки, державність, Українська академія наук, Академія наук УРСР, наукові установи, фундаментальні дослідження, національна ін новаційна система.

Повний текст (PDF)